§ 110 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen monialaisten palveluiden tukirakenteen valmisteluryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:6002/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

27.10.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mia Sorri, puh. 041 730 0460, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Päätöksen perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Tampereen kaupungin Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkostoa (Mainio) nimeämään jäsenen ja hänelle varajäsenen monialaisten palveluiden tukirakenteen valmisteluryhmään sen toimikaudeksi 1.11.2020 – 31.3.2021.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää huomioimaan ehdotettavien jäsenten sukupuolen. Tasa-arvolain mukaisesti valtionhallinnon työryhmissä tulee olla vähintään 40% naisia tai miehiä.

Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä perustaa työ- ja elinkeinohallintoon monialaisen työn tukirakenteen. Rakenteen organisatorisesta sijoittumisesta TE-hallinnossa ei ole vielä päätöstä. Tukirakenteen ydintehtävänä on tukea ja kehittää monialaista koulutukseen ja työhön suuntaavaa työtä. Tukirakenteen kautta tuetaan monialaisen ja -ammatillisen työkulttuurin ja osaamisen kehittymistä, yhteisten työvälineiden kehittämistä ja käyttöönottoa, yhtenäistä viestintää sekä palveluiden vaikuttavuuden analysoimisen edellytyksiä.

Valmistelussa lähtökohtana on, että tukirakennetta voivat hyödyntää Ohjaamot, TYPit, maahanmuuttajien osaamiskeskukset sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut. Tukirakenteen toiminta- aluetta ei kuitenkaan rajata vain edellä mainittuihin toimijoihin; kehittämistyö voi hyödyttää myös laajemmin monialaisesti tehtävää asiakastyötä.

Valmisteluryhmän tehtävänä on varmistaa tukirakenteen toiminnan käynnistyminen siten että se täyttää edellä mainitut tehtävät.

Monialaisten palveluiden tukirakenteen valmisteluryhmään Tampereen kaupungin Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkoston (Mainio) jäseneksi esitetään nimettäväksi kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne ja hänen varajäsenekseen tiimiesimies Kristina Kemi työllisyys- ja kasvupalveluista. 

Hallintosäännön 34 §:n 6 kohdan mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Tampereen kaupungin Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkoston (Mainio) jäseneksi työ- ja elinkeinoministeriön monialaisten palveluiden tukirakenteen valmisteluryhmään toimikaudelle 1.11.2020 – 31.3.2021 nimetään kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne työllisyys- ja kasvupalveluista ja hänen varajäsenekseen tiimiesimies Kristina Kemi työllisyys- ja kasvupalveluista.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere