§ 133 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjausryhmän asettaminen vuosille 2019-2024

Lataa  Kuuntele 

TRE:1463/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

19.11.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 8012686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on päättänyt perustaa strategisen ohjausryhmän linjaamaan Tampereen kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton edistämiseen liittyvää strategista kehittämistyötä. Teemoina ovat mm. kv. osaajien houkuttelu, integraatio, kv. opiskelijoihin liittyvät työelämä- ja palvelurakenteeseen liittyvät kysymykset sekä työperäisen maahanmuuton edistäminen. Erityisenä teemana ovat myös yritykset ja organisaatiot joiden osaamisen saatavuutta, kasvua, kansainvälistymistä ja innovaatiotoimintaa voidaan vahvistaa kansainvälisten osaajien avulla.

Tampereen kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan panostamalla kansainväliseen osaamiseen. Kansainvälinen osaamisen ja maahanmuuton kysymykset on nostettu tärkeäksi kehittämiskohdaksi Tampereen kaupungin strategiassa. Kaupunki näkee tärkeänä vahvistaa rooliaan palveluiden yhteen sovittajana koskien kotouttamisprosessia ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämistä. Tämän lisäksi uutena nousevana teemana on vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta kansainvälisten huippuosaajien keskuudessa ja varmistaa työvoiman saatavuus yritysten tulevaisuuden työvoimatarpeet huomioiden.

Tampereen kaupunginhallitus on 24.6.2019 hyväksynyt kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelman, jonka laatimiseen on osallistunut seudun kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton teeman sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.

Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjausryhmän jäsenet:

Puheenjohtaja: apulaispormestari Jaakko Stenhäll
Varapuheenjohtaja: kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki
Sihteeri: kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne

Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari
Vararehtori Kirsi Viskari, Tampereen ammattikorkeakoulu
Johtaja Jukka Mäkinen, Tampereen yliopisto
Johtaja Outi Kallioinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Koulutuspäällikkö Janne Haikansalo, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK
Asiakkuusjohtaja Niina Immonen, Business Tampere
Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, Pirkanmaan ELY-keskus
Johtaja Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimisto
Asiantuntija Jarmo Raittila, Business Finland
Johtaja Laura Juvonen, Teknologiateollisuus ry
Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan yrittäjät ry

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 154 240, Kansainvälisen osaamisen palvelut.

Hallintosäännön 34 § kohdan 9 mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategiseen ohjausryhmään vuosille 2019 -2024 nimetään seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: apulaispormestari Jaakko Stenhäll
Varapuheenjohtaja: kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki
Sihteeri: kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne

Työryhmään kutsutaan seuraavat henkilöt:

Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari
Vararehtori Kirsi Viskari, Tampereen ammattikorkeakoulu
Johtaja Jukka Mäkinen, Tampereen yliopisto
Johtaja Outi Kallioinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Koulutuspäällikkö Janne Haikansalo, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK
Asiakkuusjohtaja Niina Immonen, Business Tampere
Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, Pirkanmaan ELY-keskus
Johtaja Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimisto
Asiantuntija Jarmo Raittila, Business Finland
Johtaja Laura Juvonen, Teknologiateollisuus ry
Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan yrittäjät ry

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154240, Kansainvälisen osaamisen palvelut.

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere