§ 22 Kansallisen veteraanipäivän juhlatoimikunnan jäsenen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:279/00.03.02/2021

Päätöspäivämäärä

16.2.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Pormestari on päätöksellään 21.1.2021 § 5 nimennyt järjestely- ja juhlatoimikunnat valmistelemaan ja ohjaamaan vuoden 2021 kansallisen veteraanipäivän 27.4. juhlavalmisteluja Tampereella.

Juhlatoimikunnassa on edustettuna Sotainvalidien Veljesliitto ry:n paikallispiiri. Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piirin puheenjohtaja vaihtui ja piiri on toivonut, että uusi puheenjohtaja toimisi veteraanipäivän juhlatoimikunnan edustajana.  

Hallintosäännön 34 §:n 9. kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeellisiksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

 

 

Päätös

 

Kansallisen veteraanipäivän valmistelua Tampereella ohjaavaan juhlatoimikuntaan nimetään Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piirin uudeksi edustajaksi puheenjohtaja Raimo Toivo.

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere