§ 5 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestäminen Tampereella 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:279/00.03.02/2021

Päätöspäivämäärä

21.1.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, puh. 040  801 6189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki sitoutui kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan toteuttamiseen Tampereella vuonna 2020  (TRE:4109/00.01.05/2019). Pääjuhla peruuntui keväällä 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi eskaloituneen koronavirusepidemian ja tämän pohjalta annettujen viranomaismääräysten ja suositusten vuoksi. Pääjuhlan kansallisesta koordinaatiosta vastaavan päätoimikunnan kanssa käydyn keskustelun ja linjauksen pohjalta esitettiin, että Tampereen järjestämisvastuu siirtyisi valmiiksi työstetyllä sisällöllä vuodelle 2021. Pääjuhla on tarkoitus järjestää keväällä vallitsevaan tilanteeseen sekä voimassa oleviin määräyksiin ja suosituksiin sopeuttaen.  

Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa ja paikallisten järjestely- ja juhlatoimikuntien nimeämistä koskeva päätös tulisi uudistaa ja päivittää vuoden 2021 osalta. 

Hallintosäännön 34 §:n 9. kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamuhsenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla 27.4.2021 järjestetään Tampereella vallitsevan epidemiatilanteen edellyttämällä ja mahdollistamalla tavalla. 

Pääjuhlan valmistelua varten nimetään järjestely- ja juhlatoimikunta. 

Juhlatoimikuntaan kutsutaan seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Pasi Alho, Pirkanmaan sotaveteraanipiiri ry

Varapuheenjohtaja, Inkeri Haarla-Kettunen, Pirkanmaan Lottaperinne ry, 

Päällikkö, eversti Aki Heikkinen, Tampereen varuskunta

Puheenjohtaja Marko Hongisto, Tampereen seudun rintamaveteraanit ry

Puheenjohtaja, kapteeni Mikko Hörkkö, Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry

Puheenjohtaja Heikki Kujanpää, Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri

Pormestari Lauri Lyly, Tampereen kaupunki, juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi

Suunnittelija Minna Merikoski, Tampereen kaupunki, juhlatoimikunnan sihteeriksi

Puheenjohtaja Jussi Mäkitalo, Pirkanmaan reserviläispiiri

Suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, Tampereen kaupunki

Puheenjohtaja Raimo Ojala, Tampereen kansalaisjuhlatoimikunta

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos

Puheenjohtaja Elina Paukkunen, Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piiri ry

Piispa Matti Repo, Tampereen hiippakunta

Kenraalimajuri, evp. Kalervo Sipi, juhlatoimikunnan varapuheenjohtajaksi

Kirkkoherra Aleksej Sjöberg, Tampereen ortodoksinen seurakunta

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, Tampereen kaupunki

Puheenjohtaja Kirsi Tulkki, Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistys ry

Puheenjohtaja Laila Vainio, Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry

Poliisipäällikkö Timo Vuola, Sisä-Suomen poliisilaitos

 

Järjestelytoimikuntaan kutsutaan seuraavat henkilöt:

Piiripäällikkö Matti Eskola, Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Tuomiorovasti Olli Hallikainen, Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Kapteeni Jarkko Ketola, Pirkanmaan aluetoimisto

Suunnittelija Minna Merikoski, Tampereen kaupunki, järjestelytoimikunnan sihteeriksi

Ylikomisario Harri Nojonen, Sisä-Suomen poliislaitos

Komendantti, ylivääpeli Jari Estola Tampereen varuskunta

Suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, Tampereen kaupunki

Viestintäpäällikkö Aila Rajamäki, Tampereen kaupunki

Kenraalimajuri evp. Kalervo Sipi, järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi

Tuotantosuunnittelija Jukka Tallgren, Tampere-talo Oy

Puheenjohtaja Raimo Ojala, Tampereen kansalaisjuhlatoimikunta

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, Tampereen kaupunki, järjestelytoimikunnan varapuheenjohtajaksi

Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen, Pirkanmaan pelastuslaitos.

Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallisen pääjuhlan järjestelyistä aiheutuvat kustannukset suoritetaan kaupunkimarkkinoinnin kustannuspaikalta 113225, sis.til. 22741  Veteraanipäivä.

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere