§ 117 Kaupin yliopistollisen sotekeskus (KOMAS TKIO) -hankkeen ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6849/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

20.11.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio, puh. 040 508 9988, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimie@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kohti maakunnallista sotea Pirkanmaalla, KOMAS, -rakenneuudistushankkeen yhtenä osana on Tutkimus-, kehittäminen-, innovaatio- ja opetustoiminnan kehittäminen -hanke, jolla valmistellaan Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen toiminnan käynnistämistä. Hankkeen vastuuorganisaatioksi on sovittu Tampereen kaupunki. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö 80 prosentin osalta ja sen omarahoitus on 20 prosenttia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 488 600 euroa ja toteutusaika 1.9.2020 - 31.12.2021.

Kaupin yliopistollinen sote-keskus toimii käynnistyessään osana Tampereen kaupungin peruspalveluverkkoa ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita itäisen keskustan noin 40 000 asukkaalle. Samalla se toimii peruspalvelujen kehitystyön ytimenä integroiden monialaisesti peruspalveluja, erikoissairaanhoitoa ja muita hyvinvointipalveluita ja luoden uudenlaisia asiakaslähtöisiä, palvelutuottajien rajat ylittäviä hoitoketjuja. Keskuksen tavoitteena on tukea sote-peruspalvelujen tutkimuksen ja kehitystyön leviämistä Pirkanmaan kuntiin osaksi kunnissa toimivien ammattilaisten työkäytäntöjä. Työelämälähtöisen koulutuksen kehitysalustana se tukee ammattikäytäntöjen uudistumista sekä uuden teknologian ja sen sovellusten käyttöönottoa. Suunniteltu toimintamalli mahdollistaa alueen korkeakoulujen tutkimuksen ja opetuksen kytkeytymisen kiinteäksi palvelutuotannon kehittämiskumppaniksi ja tarjoaa yritystoiminnalle ja muille alan toimijoille innovaatiokumppanuutta sekä kehitys- ja testausalustoja.

Hankkeelle on tarpeen nimetä ohjausryhmä, joka edustaa suunniteltuja yhteistyöosapuolia. Käytyjen keskustelujen perusteella ohjausryhmäksi esitetään seuraavaa:

Puheenjohtaja Anniina Tirronen, kehittämisjohtaja, Tampereen kaupunki, varalla Eeva Torppa-Saarinen, palvelujohtaja, Tampereen kaupunki

Varapuheenjohtaja Juha Teperi, vararehtori, Tampereen yliopisto

Muut jäsenet:

Jaakko Herrala, muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto

Liisa Häikiö, professori, sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto 

Tuomas Koskela, yleislääketieteen tenure track professori, ylilääkäri TAYS perusterveydenhuollon yksikkö

Paula Paavilainen, perusturvajohtaja, Pirkkalan kunta

Tuula Tuominen, toimitusjohtaja, Pikassos Oy

Liina-Kaisa Tynkkynen, tenure track tutkija, dosentti, Tampereen yliopisto 

Kirsi Viskari, vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Ohjausryhmän esittelijänä toimii hankkeen vastaava projektipäällikkö, suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio, Tampereen kaupunki. 

Ohjausryhmän työskentely päättyy hankkeen päättyessä.

Hallintosäännön 34 §:n kohdan 9 mukaisesti pormestari päätää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

 

 

Päätös

Kaupin yliopistollisen sotekeskus (KOMAS TKIO) -hankkeen ohjausryhmä nimetään seuraavasti:

Puheenjohtaja Anniina Tirronen, kehittämisjohtaja, Tampereen kaupunki, varalla Eeva Torppa-Saarinen, palvelujohtaja, Tampereen kaupunki

Varapuheenjohtajaksi kutsutaan Juha Teperi, vararehtori, Tampereen yliopisto

 Jäseniksi kutsutaan

Jaakko Herrala, muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto

Liisa Häikiö, professori, sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto 

Tuomas Koskela, yleislääketieteen tenure track professori, ylilääkäri TAYS perusterveydenhuollon yksikkö

Paula Paavilainen, perusturvajohtaja, Pirkkalan kunta

Tuula Tuominen, toimitusjohtaja, Pikassos Oy

Liina-Kaisa Tynkkynen, tenure track tutkija, dosentti, Tampereen yliopisto 

Kirsi Viskari, vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Ohjausryhmän esittelijänä toimii hankkeen vastaava projektipäällikkö, suunnittelupäällikkö Jarkko Lumio, Tampereen kaupunki. 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere