§ 45 Kaupungin edustajan nimeäminen Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta -seurantaryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:2279/07.01.00/2019

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, p. 050 5588 958 ja tietohallintopäällikkö Arto Kahila, puh. 050 3725 084 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala:

Valtionvarainministeriö on pyytänyt 18.3.2019 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunkia nimeämään edustajan Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta -seurantaryhmään.

Valtiovarainministeriö on asettamassa seurantaryhmän seuraamaan lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toimeenpanoa. Seurantaryhmän toimikausi on 15.4.2019 – 31.12.2020. Työryhmä kokoontuu noin 3-4 kertaa vuodessa. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata saavutettavuussääntelyn toimeenpanoa, saavutettavuusvaatimusten toteutumista käytännössä lain soveltamisalaan kuuluvissa digitaalisissa palveluissa, arvioida saavutettavuuden edistämisen keinoja ja tehokkuutta sekä tukea Etelä-Suomen aluehallintovirastoa toimeenpanon tehtävässä. Lisäksi seurantaryhmän tehtävänä on seurata lain viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen yleisölle –luvun toimeenpanoa ja tulevan esteettömyysdirektiivin vaikutuksia saavutettavuuden kehittymiseen.

Tampereen kaupungin edustajaksi seurantaryhmään esitetään nimettäväksi konsernihallinnon tietohallintoyksiköstä palvelupäällikkö Juha Haapamäki.

Hallintosäännön 34 § 6 kohdan mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muaalla ole toisin määrätty.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajaksi valtiovarainministeriön asettamaan Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta -seurantaryhmään nimetään palvelupäällikkö Juha Haapamäki.

Mahdolliset tehtävästä aiheutuvat matkakustannukset ja muut vastaavat kulut maksetaan tietohallintoyksikön kustannuspaikalta 113280, Tietohallinto.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere