§ 132 Kaupungin edustajan nimeäminen VLJS -työn taustaryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:7096/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

14.11.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä päätti kokouksessaan 6.11.2019, että Kaupunkipoliittisen työryhmän tueksi asetetaan erillinen taustaryhmä VLJS -työn etenemistä seuraamaan. Taustaryhmä kootaan muutamista liikennejärjestelmätyön kannalta avainhenkilöistä eri kaupungeista.

Taustaryhmän tehtävänä on avustaa tarvittaessa kaupunkien ja Kuntaliiton edustajia VLJS yhteistyöryhmässä, laventaa kaupunkien osallistumista tähän työhän ja välittää tietoa kaupunkikenttään.

Kutakin kaupunkia pyydetään nimeämään 25.11.2019 mennessä edustaja (1 henkilö) tähän taustaryhmään. Taustaryhmään toivotaan laajasti liikennejärjestelmiä tuntevia henkilötä (mukaan lukien kaupunkiseutujen sisäiset liikennekysymykset ja joukkoliikenne).

Taustaryhmää tulee vetämään Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, joka on myös VLJS-yhteistyöryhmän jäsen

Päätös

Tampereen kaupungin edustajaksi VLJS -työn taustaryhmään nimetään joukkoliikennejohtaja Mika Periviita.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere