§ 114 Kaupungin edustajan nimeäminen liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön Suomi-rata-neuvotteluryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:6038/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

10.10.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 10.9.2019 puoltamien linjausten mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut raideliikenneinvestoinnista hyötyvien kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kanssa Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi toteuttamaan infrastruktuurihankkeiden suunnittelua.

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiöiden perustaminen edellyttää, että niihin tulisi omistajiksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö. Yhtiöt perustetaan välineiksi erityisesti osapuolten rahoituksen kokoamista ja yhteistyötä varten. Hankkeiden suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentamisen rahoitukseen.

Osakassopimusneuvotteluja käymään ja muita valmisteluja ohjaamaan perustetaan hankkeiden taloudellisen merkittävyyden vuoksi liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön neuvotteluryhmä, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Turun tunnin junalle ja Suomi-radalle perustetaan kummallekin oma neuvotteluryhmänsä.

Neuvotteluissa käydään läpi suunnittelun lähtökohtia (mm. osapuolten priorisoimat linjausvaihtoehdot, tavoiteltava palvelutaso ja muut keskeiset tavoitteet), yhteistyötä suunnittelun ohjaamisessa ja esim. hyötyjen selvittämisessä, osapuolten valmistelu- ja päätöksentekoaikataulua suunnitteluvaihetta koskien sekä hankkeen myötä toteutuvien maankäyttö- ja kiinteistökehityshyötyjen ja muiden hyötyjen taikka tulojen ohjaamista hankkeen toteuttamiseen tai muusta valmiudesta osallistua varsinaisen investoinnin kustannusten kattamiseen. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen vuoden 2019 aikana.

Tampereen kaupunkia pyydetään nimeämään edustaja ja varaedustaja Suomi-rata-neuvotteluryhmään.

Hallintosäännön 34 § mukaan pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajaksi liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön Suomi-rata-neuvotteluryhmään nimetään johtaja Mikko Nurminen ja varaedustajaksi johtaja Teppo Rantanen.

Mahdolliset tehtävästä aiheutuvat matkakustannukset ja muut vastaavat kulut maksetaan Nurmisen osalta kustannuspaikalta 113430, Kaupunkiympäristön palvelualue ja Rantasen osalta kustannuspaikalta 113420, Esikunta, elinvoima.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere