§ 84 Kaupungin edustajan nimeäminen valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiseen yhteistyöryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:3888/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

25.6.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala:

Valtiovarainministeriö pyytää 8.6.2020 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään jäsenen Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiseen yhteistyöryhmään.

Yhteistyöryhmässä käsitellään ja koordinoidaan tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämiskohteita sekä yhteisiä tavoitteita tietopolitiikalle ja julkisen hallinnon palvelutuotannolle, minkä vuoksi nimettävän henkilön toivotaan edustavan organisaation strategista johtoa ja/tai kehittämisestä vastaavaa johtoa. Asetettavan Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategisen yhteistyöryhmän toimikausi alkaa elokuussa 2020 ja kestää vuoden 2023 loppuun.  

Hallintosäännön 34 §:n 6) kohdan mukaan pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajaksi valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiseen yhteistyöryhmään nimetään hallintojohtaja Heli Hirvelä.

Mahdolliset tehtävästä aiheutuvat matkakustannukset ja muut vastaavat kulut maksetaan hallintoyksikön kustannuspaikalta 113270.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere