§ 104 Kaupungin edustajien nimeäminen Talent Boost -ohjausryhmään ja sen alaiseen Kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimatyöryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:5850/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

30.9.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt tiettyjä kaupunkeja nimeämään jäsenen ja varajäsenen Talent Boost - Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman ohjausryhmään sekä sen alaiseen Kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimatyöryhmään. Ohjaus- ja työryhmän toimikausi on 7.10.2019 - 31.3.2023.

Hallitusohjelman mukaan ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä helpotetaan uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta. Opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen sitä pidennetään kahteen vuoteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistävät yllä kuvattujen toimenpideohjelmakirjausten toteuttamiseksi laaja-alaisen työvoiman maahanmuuttoon ja ulkomaisiin osaajiin liittyvän Talent Boost -toimenpideohjelman. Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat erityisesti yrityksiin ja organisaatioihin, joiden osaamisen saatavuutta, kasvua, kansainvälistymistä ja innovaatiotoimintaa voidaan vahvistaa kansainvälisten osaajien avulla. Ohjelman toimenpiteet käsittävät erityisasiantuntijat, työntekijät, ulkomaalaiset tutkijat ja opiskelijat, Suomessa jo olevat ulkomaalaiset korkeasti koulutetut maahantulosyystä riippumatta sekä paluumuuttajat. Myös kansainvälisten osaajien perheet huomioidaan ohjelmassa.

Tampereen kaupungilla kansainvälisten osaajien kokonaisuudesta vastaa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyys- ja kasvupalvelut -palveluryhmä. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että kaupungin edustajat edellä mainittuihin ryhmiin nimetään työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmästä.

Hallintosäännön 34 § 6 kohdan mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Talent Boost - Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman ohjausryhmään nimetään varsinaiseksi jäseneksi työllisyysjohtaja Regina Saari ja varajäseneksi
kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne.

Kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoimatyöryhmään nimetään varsinaiseksi jäseneksi kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne ja varajäseneksi projektipäällikkö Nuppu Suvanto.

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere