§ 6 Kaupunginhallituksen konsernijaoston osallistuminen Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaajan koulutukseen Tampereella

Lataa  Kuuntele 

TRE:572/01.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

17.1.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin omistajaohjaus järjestää kahden päivän mittaisen koulutuksen konsernijaoston jäsenille ja varajäsenille, kaupungin omistamien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä niille, jotka toimivat yhtiöiden parissa konserniohjauksen tehtävissä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa hallitusosaamista kaupungin omistamissa tytäryhteisöissä. Päivien aikana käydään läpi omistajaohjausta ja kuntayhtiön asemaa kuntakonsernissa. Koulutuksessa käsitellään myös hyvän johtamis- ja hallintotavan keskeiset asiat ja hallituksen vastuut ja velvoitteet talouden seurannan kannalta. Toisena päivänä käsitellään kunnallisen osakeyhtiön hallituksen ja johdon strategista roolia yhtiössä. Tavoitteena on, että osallistujille muodostuu selkeä käsitys hallitusjäsenen lainsäädännöllisestä vastuusta ja siitä, miten mm. kaupungin strategia ja omistajaohjaus nivoutuu yhtiöiden olemassaoloon osana kaupungin toimintaa.

Koulutus järjestetään Tampereen kaupungin valtuustosalissa kahdessa osassa vaihtoehtoisina päivinä seuraavasti:

1. Kuntayhtiöiden toimintaympäristö ja talouden tunnusluvut
15.2.2019 ja 17.4.2019 klo 8.45 - 16.00 

2. Hallitustyöskentely ja sen kehittäminen
7.3.2019 ja 6.6.2019 klo 8.45 - 16.00.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan Tampereella järjestettävään seminaariin voivat osallistua toimielimen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet oikeutetaan osallistumaan Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaajan koulutukseen Tampereella keskusvirastotalossa 15.2.2019 tai 17.4.2019 sekä 7.3.2019 tai 6.6.2019.

Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere