§ 13 Kaupunginhallituksen seminaari Hämeenlinnassa 3. - 4.2.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:7478/01.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

28.1.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen ja kaupungin laajennetun johtoryhmän seminaari järjestetään Hämeenlinnassa 3. - 4.2.2020. Kaupunginhallituksen kokous pidetään seminaarin yhteydessä 4.2.2020.

Kaksipäiväinen seminaari keskittyy käsittelemään talousnäkymiä ja talouden tasapainottamisen 10 kohdan toimenpideohjelman kokonaisuutta.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet, jäsenen estyneenä ollessa varajäsen, ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto oikeutetaan osallistumaan seminaariin Hämeenlinnassa 3. - 4.2.2020.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, luottamushenkilöiden KVTES:in mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumismaksut maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Pormestari päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta matkoille ja koulutustilaisuuksiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. Pormestari päättää matkoille ja tilaisuuksiin osallistumisesta perusteltujen esitysten pohjalta tapauskohtaisesti. Järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Pormestarille on esitettävä matkan ohjelma, osanottajaluettelo ja kustannusarvio.

Muiden kuin valtuuston työseminaareihin sekä koulutus- ja opintomatkoille voivat osallistua toimielimen varsinaiset jäsenet, varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Koulutustilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Myös luottamushenkilöiden mukana matkustavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumismaksut voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere