§ 102 Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari Tampere-talossa 21.9.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:5249/01.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

16.9.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen ja kaupungin laajennetun johtoryhmän talousarvioseminaari järjestetään Tampere-talossa 21.9.2020. Kaupunginhallituksen kokous pidetään seminaarin jälkeen 21.9.2020.

Seminaari keskittyy käsittelemään vuoden 2021 talousarviolaadinnan tilannetta lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten jälkeen.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan pormestari päättää matkoille ja tilaisuuksiin osallistumisesta perusteltujen esitysten pohjalta tapauskohtaisesti. Järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Pormestarille on esitettävä matkan ohjelma, osanottajaluettelo ja kustannusarvio.

Muiden kuin valtuuston työseminaareihin sekä koulutus- ja opintomatkoille voivat osallistua toimielimen varsinaiset jäsenet ja varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Talousarvioseminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet, jäsenen estyneenä ollessa varajäsen, ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto oikeutetaan osallistumaan talousarvioseminaariin Tampere-talossa 21.9.2020.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere