§ 62 Kiertotalouden Circular Cities Declaration -julistuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3889/04.04.00/2021

Päätöspäivämäärä

9.6.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Sanna Mari Huikuri, puh. 050 432 4022, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkien kiertotaloussiirtymää vauhdittava eurooppalainen Circular Cities Declaration -julistus on laadittu ja julkistettu kuntien kestävän kehityksen työtä kehittävän ja koordinoivan ICLEI:n ja laajan yhteistyöverkoston toimesta syksyllä 2020. 

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll edustaa Tamperetta ICLEI:n Euroopan hallituksessa ja paikkaan sisältyy järjestön Euroopan tason kiertotalousportfolion omistajuus. Tämän myötä Tampere kutsuttiin syksyllä 2020 mukaan Circular Cities -julistuksen ensivaiheen allekirjoittajiin ja apulaispormestari Stenhäll allekirjoitti kaupungin liittymisen julistukseen 18.9.2020. Liittymisestä on tarpeen tehdä viranhaltijapäätös.

Allekirjoittamalla julistuksen Tampere on sitoutunut hyödyntämään käytössään olevia kiertotalouden edistämiskeinoja johdonmukaisesti koko organisaatiossa, mukaan lukien (vapaa suomennos): 

1. Selkeiden kiertotalouden tavoitteiden ja strategioiden asettaminen paikallisen kiertotalouden yhteisen suunnan tarjoamiseksi

2. Tietoisuuden lisääminen kiertotalouden käytännöistä niin hallinnossa kuin paikallisten asukkaiden ja yritysten keskuudessa

3. Paikallisten sidosryhmien, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja tutkimusyhteisön sitouttaminen kiertotaloussuunnitelmien ja -aloitteiden kehittämiseen

4. Kiertotalouden periaatteiden sisällyttäminen kaupunkisuunnittelun, infrastruktuurin ja omaisuudenhoidon toimintatapoihin

5. Julkisten hankintojen hyödyntäminen kiertotaloustuotteiden ja -palvelujen markkinoiden edistämiseksi 

6. Taloudellisten kannustimien käyttö ja mahdollisuuksien etsiminen verotuksellisten toimenpiteiden käyttämiseksi kiertotalouden ja siihen tarvittavan kulutuskäyttäytymisen muutoksen edistämiseksi

7. Paikallisten ohjauskeinojen edistäminen materiaalien uudelleenkäytön sekä korjaus-, kierrätys- ja jakamispalveluiden markkinoiden kannustamiseksi

8. Yhteistyö kansallisten hallitusten ja eurooppalaisten instituutioiden kanssa sopivan poliittisen ja sääntelykehyksen luomiseksi kiertotalousmuutosta varten 

9. Kiertotaloustoiminnan edistymisen ja vaikutusten seuranta

10. Raportointi ICLEI:lle edistyksestä edellä mainittujen sitoumusten saavuttamisessa 

Julistuksen tavoitteet ovat linjassa kaupungin strategian ja ympäristöpolitiikan linjausten kanssa sekä tukevat Tampereen tavoitetta hiilineutraalista kaupungista 2030 ja jo tunnistettuja kehittämistarpeita kiertotalouden vauhdittamiseksi paikallisesti. Kiertotalouden potentiaali vihreän siirtymän mahdollistajana ja uuden elinkeinotoiminnan kirittäjänä voidaan sanoa olevan laajasti tunnistettu kaupungin eri toimialoilla. Kiertotalouteen liittyvää kehittämistyötä on tehty Tampereella viime vuosina mm. Business Tampereen koordinoiman Tampereen seudun kiertotalousekosysteemin ja erilaisten hankkeiden puitteissa. Kiertotalouden nykytilasta ja käynnissä olevista kehityspoluista kaupungin näkökulmasta valmistellaan parhaillaan selvitystä, ja se tuodaan syksyllä 2021 tiedoksi kaupunginhallituksen kehittämiskokoukseen. 

Hallintosäännön 34 §:n 1. kohdan mukaisesti pormestari päättää muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista strategisesti merkittävistä sopimuksista.

 

Päätös

Hyväksytään 18.9.2020 allekirjoitettu liittyminen Circular Cities Declaration -julistukseen. 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere