§ 66 Konsernijohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen 2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:4658/00.01.01/2021

Päätöspäivämäärä

15.6.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt 15.2.2021 § 68 konsernijohtajan vuoden 2020 tavoitteiden toteumaa. Kaupunginhallitus on tuolloin päättänyt, että konsernijohtajan vuoden 2020 tavoitteiden toteuma merkitään tiedoksi ja konsernijohtajan tavoitteet vuodelle 2021 hyväksytään liitteen mukaisesti. Käydyn saatekeskustelun perusteella kaupunginhallitus valtuutti pormestarin päivittämään konsernijohtajan johtajasopimuksen.

Johtajasopimusta on päivitetty 11.6.2021 palkkauksen osalta. Johtajasopimuksen mukaan konsernijohtajan kiinteä palkka on 1.8.2021 alkaen 13 000,00 euroa kuukaudessa.  

Pormestarin toimivallan peruste, kh 15.2.2021 § 68. Hallintosäännön 26 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Päätös

Konsernijohtajan 11.6.2021 allekirjoitettu johtajasopimus hyväksytään liitteen mukaisesti ja se tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

Lausunnot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen:

Henkilöstöyksiköllä ei ole huomautettavaa.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere