§ 110 Kulttuuripääkaupunkihaku 2026 -ohjausryhmän kokoonpanon päivittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6085/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

8.10.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaava tuottaja Eija Oravuo, puh. 044 430 9988, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pormestari nimitti 17.1.2019 § 5 päätöksellään Kulttuuripääkaupunkihaku 2026 -ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella ja ohjata hanketta, valvoa projektin toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista ja edistää projektille keskeisiä yhteistyösuhteita.

Henkilöstövaihdosten vuoksi ohjausryhmän kokoonpanoa on tarpeen päivittää. Ohjausryhmän kokoonpanoa esitetään muutettavaksi siten, että Anna-Kaisa Heinämäki jatkaa ohjausryhmän jäsenenä, mutta hänen tilalleen ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimitetään apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Hallintosäännön 34 §:n kohdan 6 mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Kulttuuripääkaupunkihaku 2026 -ohjausryhmän kokoonpanoa muutetaan siten, että Anna-Kaisa Heinämäki jatkaa ohjausryhmän jäsenenä, mutta hänen tilalleen ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimitetään apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere