§ 12 Kulttuuripääkaupunkihankkeelle 2026 nimetyn ECoC-neuvottelukunnan päivittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:677/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

2.2.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

 Projektijohtaja Perttu Pesä, puh. 050 587 6200, etunimi.sukunimi@tampere.fi, projektikoordinaattori Päivi Harri, puh. 044 481 1054, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampere on yhdessä Mänttä-Vilppulan ja pirkanmaalaisten kumppanikuntien kanssa päättänyt hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Hakuajan ensimmäisen vaiheen takaraja oli toukokuussa 2020 ja lopullinen päätös suomalaisen kulttuuripääkaupungin valinnasta tehdään kesällä 2021. Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on huolella toteutettu kommunikaatio, sidosryhmien tuki ja kaikkien hakijakumppaneiden yhteistyö.

Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun valmistelua varten pormestari on nimennyt ECoC-neuvottelukunnan, joka antaa arvovaltaa hankkeen kokonaisuudelle ja sitouttaa keskeisiä toimijoita hankkeen toteutukseen. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös jakaa tietoa kulttuuripääkaupungin hakutilanteesta ja toimia edunvalvojana omissa yhteiskunnnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissaan, toimia viestinviejänä ja antaa ideoita ja palautetta hankkeen toteutukseen. Neuvottelukuntaan on kutsuttu kaikkien kumppanikuntien kunnanjohtajat sekä tärkeimpien sidosryhmien edustajia. 

Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa haun ja projektin ajan.

ECoC-neuvottelukunnan nimeämisen jälkeen hakuun on liittynyt uusia kuntakumppaneita ja kokoonpanossa on tapahtunut henkilömuutoksia, minkä johdosta neuvottelukunta on syytä päivittää nykytilanteen mukaiseksi.  Kuntakumppaneiden kaupungin-/kuntajohtajat ovat ECoC-neuvottelukunnan jäseniä asemansa puolesta ja ko. tehtäviä hoitavien henkilöiden vaihtuessa neuvottelukuntaan liittyvä asema siirtyy uusille henkilöille. ECoC-neuvottelukunnan päivitetty kokoonpano on liitteenä.

Hallintosäännön 34 §:n 9. kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkiötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

 

Päätös

ECoC-neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa pormestari Lauri Lyly, 1. varapuheenjohtajana Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja ja 2. varapuheenjohtajana intendentti (emerita) Helena Hiilivirta.
Jäseniksi on kutsuttu henkilöt, jotka lueteltu päätöksen liitteessä. 

Neuvottelukunnan sihteeriksi nimetään projektikoordinaattori Päivi Harri.

Neuvottelukunnan työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154052, sis.til. 26643.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere