§ 32 Kunnanhallitusten ja seutuhallituksen yhteinen työseminaari MAL4-sopimuksesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1932/00.01.07/2019

Päätöspäivämäärä

13.3.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiseudun kunnilla ja valtio-osapuolella on voimassa MAL-sopimus, jolla tuetaan kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista ja kaupunkiseudun elinvoimaa. Sopimuskausi päättyy vuoden 2019 lopussa. Uuden sopimuksen 2020 - 2023 neuvottelut ovat käynnistyneet 28.11.2018 ja jatkuvat vielä alkusyksyyn, jolloin kunnat hyväksyvät omalta osaltaan sopimuksen, ja se allekirjoitetaan myöhemmin syksyllä.

Seutuhallituksen ohjauksessa MAL4-sopimusta on valmisteltu uudistetulla prosessilla, joka perustuu aikaisempien materiaalien auditointiin ja uusien toimenpiteiden valintaan vaikutusten arviointityön kautta. MAL4-sopimukseen otettavia teemoja on työstetty, ja sopimuksen ensimmäinen luonnos on valmistunut.

Seutustrategian uudistamistyön aikana toteutettiin kaksi jäsenkuntien kunnanhallitusten yhteistä työpajaa, jotka onnistuivat erinomaisesti. Osallistujia oli paljon, työskentelyilmapiiri oli hyvä ja keskustelua käytiin aktiivisesti. Vastaavanlaisten tapahtumien toivottiin jatkuvan. Kuntayhtymä vastasi ohjelman valmistelusta ja käytännön järjestelyistä.

Seutuhallitus on esittäyt, että MAL4-sopimusta käsittelevä kunnanhallitusten ja seutuhallituksen työseminaari järjestetään 29.4.2019 edellä kuvatuin periaattein. Työskentelyssä keskitytään kaupunkiseudun tavoitteisiin MAL4-sopimukseen.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenet voivat osallistua seminaariin. Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Päätös

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen henkilökohtainen varajäsenensä oikeutetaan osallistumaan kunnanhallitusten ja seutuhallituksen yhteiseen työseminaariin MAL-sopimuksesta 29.4.2019.

Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere