§ 6 Kunnanhallitusten yhteinen asuntopoliittinen tavoitetyöpaja 8.2.2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:7097/00.01.07/2020

Päätöspäivämäärä

21.1.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Seutuhallituksen käynnistämän kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman uudistaminen on aikataulutettu vuosille 2020-2021. Asuntopoliittisen ohjelman työvaiheina ovat 1. asumisen tilannekuva, 2. asuntopolitiikan periaatteet ja tavoitteet sekä 3. asuntopolitiikan toimenpiteet ja jalkauttaminen. Asuntopolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden määrittely sisältää poliittisia valintoja ja on kuntien sitouttamisen kannalta tärkeää. Asuntopolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden määrittely on ohjelmoitu tehtäväksi jäsenkuntien kunnanhallitusten yhteistyöskentelynä.

Asuntopoliittinen ohjelma on osa MAL4-sopimuksen toteutusta. Valmistelussa on syntynyt seudullinen asuntopoliittinen tilannekuva sekä alustavat tavoitteet ja periaatteet seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajassa 25.11.2020. Seuraavaksi tämä työvaihe tuodaan käsiteltäväksi kunnanhallitusten yhteiseen tavoitetyöpajaan.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä järjestää kunnanhallituksille yhteisen asuntopoliittisen tavoitetyöpajan teemalla seudullisen asuntopolitiikan periaatteet ja tavoitteet 8.2.2021 (Seutuhallitus 30.9.2020, 131 §). Työpaja järjestetään sähköisellä Teams-työskentelyalustalla.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenet voivat osallistua seminaariin. Seminaariin oikeutetaan osallistumaan myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet, jäsenen estyneenä ollessa henkilökohtainen varajäsen, ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto oikeutetaan osallistumaan kunnanhallitusten yhteiseen asuntopoliittiseen tavoitetyöpajaan 8.2.2021.

Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere