§ 128 Lapset SIB Tampere -ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7427/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

17.12.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Riippi, puh. 040 806 2736 ja suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh.0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen:

Tampere osallistuu Lapset SIB (Social Impact Bond) -vaikuttavuusinvestointihankkeeseen, jossa tuotetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja tulosperusteisesti. Kumppaneina ja hankintayksikköinä ovat Jyväskylän kaupunki, Tampereen kaupunki, Karkkilan kaupunki, Vihdin kunta sekä Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin omistama Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Jyväskylän kaupunki on valtuutettu toimimaan toimivaltaisena viranhaltijana hyväksymään ja allekirjoittamaan hankintayksiköiden edustajien yhdessä valmistelemat hankintaa koskevat ratkaisut ja päätökset. Hankehallinnoijana toimii FIM Pääomarahastot Oy ja hankkeen toteuttajia koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

Lapset SIB Tampere -hankkeen kautta vuosina 2020-2023 pyritään osaltaan vähentämään lasten ja nuorten hyvinvointieroja ja vähentämään eriarvoisuutta panostamalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Lapset SIB Tampere -hanke on osa Tampere Junior -kehitysohjelmaa.

Lapset SIB Tampere -ohjausryhmän tehtävät ovat seuraavat:

  1. Kokonaisvastuu hankkeesta 
  2. Hankkeen edistymisen ja vaikuttavuuden seuraaminen
  3. Valmistella linjaukset ja mahdolliset muutokset kuntakohtaisen sopimukseen sekä päätökset hankkeeseen liittyvistä linjauksista kaupunginhallitukselle
  4. Hankkeen maksettavien tulospalkkioiden vahvistaminen
  5. Päätökset resursseista ja uusien palveluntuottajien mukaan ottamisesta. Jos ohjausryhmä päätyy äänestämään epäselvissä tilanteissa, kunnalla ja rahastolla on molemmilla yhtä monta ääntä. 
  6. Hankkeen maksettavien tulospalkkioiden vahvistaminen
  7. Viestiminen SIB-hankkeen etenemisestä tarvittaville verkostoille ja tahoille
  8. Päätökset epäselvissä asiakkaan palveluun valintatilanteissa
  9. Päätökset kaikissa tilanteissa, joissa palvelu lopetetaan


Ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Hallintosäännön 34 § kohdan 9) mukaan pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Lapset SIB Tampere -ohjausryhmä nimetään 31.12.2023 asti seuraavasti:

Leena Viitasaari, suunnittelujohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, Tampere Junior -kehitysohjelma, puheenjohtaja
Outi Valkama, projektipäällikkö, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, Tampere Junior -kehitysohjelma
Jukka Männikkö, talousjohtaja, konsernihallinto, talousyksikkö
Regina Saari, työllisyysjohtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, työllisyyden hoidon palveluyksikkö
Virpi Siiranen, koulutusjohtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, Tampereen seudun ammattiopisto
Kristiina Järvelä, palvelujohtaja, sivistyspalvelujen palvelualue, kasvatus- ja opetuspalvelut
Maria Päivänen, palvelujohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja
Johanna Riippi, projektipäällikkö, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue, Tampere Junior -kehitysohjelma, sihteeri

Ohjausryhmän asiantuntijajäseniksi kutsutaan seuraavat henkilöt:

Jani Kempas, johtaja, FIM Pääomarahasto Oy
Riikka Westman, hankekoordinaattori, Lastensuojelun Keskusliitto
Tarja Puskala, suunnittelujohtaja, konsernihallinto, talousyksikkö

Ohjausryhmän työskentelystä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset maksetaan Tampere Junior -kehitysohjelman kustannuspaikalta 122070.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere