§ 42 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2113/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040-704 7337, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lasten ja nuorten palveluiden strategista kehittämistä on toteutettu 2000-luvulla nimetyissä eri ryhmissä (Dno TRE:8816/2002, Dno TRE:3513/2008, Dno TRE:9271/2013, Dno TRE:5956/2014, Dno  TRE:8347/2016) ja viimeisin on Tampereen LAPE-ryhmän kokoonpanon päivittäminen, pormestarin päätös 16.8.2017 (Dno TRE:5851/2017). Nyt nimettävä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmä jatkaa LAPE-ryhmän työtä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmän nimeäminen liittyy aiempien ryhmien strategisen kehittämistyön jatkamisen lisäksi sosiaali-ja terveysministeriön Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman eteenpäin viemiseen. Ohjausryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalvelujen muutostyötä yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmän tehtävänä on toimia muutosohjelman eteenpäin viemiseksi ja sen lisäksi ryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä strategisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona sekä oppilas- ja opiskeluhuoltolain edellyttämänä oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmänä.

Järjestöistä (Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osasto, SPR Nuorten turvatalo) ja Tampereen seurakunnilta pyydetään edustajat ohjausryhmään.
Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuu tarpeen mukaan myös maakunnan muutosagentti sekä Lape-hankkeen projektipäällikkö.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmä voi tarvittaessa nimetä teemojen mukaisia alatyöryhmiä.

Hallintosäännön 34 §:n 9:n kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ohjausryhmän tehtävänä on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida Tampereen lapsi- ja perhepalvelujen muutostyötä. Ohjausryhmä toimii myös nuorisolain edellyttämänä strategisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona ja oppilas- ja opiskeluhuoltolain edellyttämänä oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmänä. Lisäksi ohjausryhmä seuraa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Ohjausryhmän jäseniksi nimetään kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari (puheenjohtaja), palvelulinjapäällikkö Maria Päivänen, nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppällä, vastaanottotoiminnan palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen, lasten ja nuorten terveyspalveluiden ylilääkäri Tuire Sannisto, lastenkulttuurin johtava koordinaattori Marianna Lehtinen, lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, ammatillisen koulutuksen kehitysjohtaja Tuula Hoivala, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelupäällikkö Mika Vuori, nuorten työllisyyspalvelujen palvelupäällikkö Tommi Eskonen ja kasvatus- ja opetuspalvelujen erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi (sihteeri).

Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osastoa edustaa ohjausryhmässä toiminnanjohtaja Kaija Reiman-Salminen, SPR Nuorten turvataloa turvatalon johtaja Mari Uusi-Niemi ja ja Tampereen ev.lut. seurakuntia perheneuvonnan johtaja Heikki Syrjämäki.

Ryhmän työskentelyyn osallistuvat tarpeen mukaan myös muutosagentti Titta Pelttari, kunta-agentti Mikko Tiirikainen sekä projektipäällikkö Virve Savolainen. Ohjausryhmä voi tarvittaessa nimetä teemojen mukaisia alatyöryhmiä.

Työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 131002.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere