§ 41 Lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista

Lataa  Kuuntele 

TRE:1667/01.02.04/2019

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, puh. 040 707 9147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Tampereen kaupunkia antamaan lausunnon eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista. Raportissa on muun muassa vertailtu yksityisiä ja kunnallisia eläkejärjestelmiä, arvioitu nykytilaa, kehittämisvaihtoehtoja ja vaikutuksia tilanteessa, jossa yhä suurempi osa julkisen sektorin palveluista tullee jatkossa siirtymään yksityiselle sektorille. Tämä siirtymä julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille vaikuttaa järjestelmien rahoitustasapainoon, kun kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien vakuutettujen määrä vähenee ja yksityisen sektorin työeläkejärjestelmään kuuluvien vakuutettujen määrä kasvaa.

Tehtyjen selvitysten perusteella työryhmä päätyy siihen, että eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollista. Työryhmän loppupäätelmiin on helppo yhtyä, sillä yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta eläkejärjestelmien yhdistäminen on nykytilanteessa tarkoituksenmukaista. Eläkejärjestelmien yhdistäminen vaikuttaa oikealta kehityssuunnalta olettaen, että yhdistämisen kuntatalousvaikutukset ja vaikutukset kuntatyöntekijöihin huomioidaan. Yhdistyminen olisi kuntatyönantajan näkökulmasta myös toivottua jatkoa vuoden 2017 eläkeuudistukselle.

Perusteet kuntatyönantajien yksityistä sektoria korkeammille eläkevakuutusmaksuille ovat murtumassa. Eläkejärjestelmien yhdistäminen tasaisi eläkkeiden rahoitukseen liittyvää riskinjakoa, kun vastuut kannettaisiin yhdessä kunnallisen eläkejärjestelmän ja yksityisen sektorin rahoittajien kesken. Yhdistyminen sujuvoittaisi työvoiman liikkuvuutta eri sektoreiden välillä ja poistaisi työvoiman siirtymisestä ja vähenemisestä aiheutuvat paineet eläkejärjestelmien maksupohjiin liittyen. Olennaista kuntatyönantajan näkökulmasta on se, ettei eläkejärjestelmillä olisi enää yhdistymisen myötä vaikutusta kunnallisten palveluiden tuottamistapaan.

Päätös

Tampereen kaupunki antaa perusteluissa esitetyn lausunnon eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista.  

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere