§ 41 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:1612/14.05.00/2020

Päätöspäivämäärä

3.3.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 13.1.2020 luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausunnot luonnoksesta viimeistään 6.3.2020. Lausuntopyyntöä ei ole osoitettu kunnille.

Koska valmisteltu lakimuutos kytkeytyy olennaisesti vireillä olevien työllisyyden kuntakokeilujen toimeenpanoon vuosina 2020-2022, Tampereen, Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun ja Turun kaupungit sekä Kuntaliitto ovat laatineet asiasta yhteisen lausunnon.

Hallintosäännön mukaisesti pormestari päättää muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien strategisesti merkittävien lausuntojen antamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki yhtyy liitteenä olevaan suurimpien kaupunkien ja Kuntaliiton yhteiseen lausuntoon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere