§ 63 Luottamus & Maine -tutkimuksen hankinta ja sopimuksen hyväksyntä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2394/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Minna Merikoski, puh. 040 841 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

T-Media Oy:n Luottamus & Maine – toteutusmallilla suoritettavassa tutkimuksessa kartoitetaan kaupunkiorganisaation ulkopuolelta tamperelaisten ja ei-tamperelaisten vastaajien avulla Tampereen kaupungin mainetta julkisorganisaationa. Tutkimus sisältää myös kaupungeille kehitetyn patteriston, jossa kaupunkia tarkastellaan asuin- ja/tai työpaikkana keskeisistä näkökulmista.Tarkoitus on keskittyä ns. suureen yleisöön ja kartoittaa kaupungin maineen perustaso. Aineisto käsitellään ja esitetään tilaajalle T-Median kehittämän Luottamus & Maine – tutkimusmallin avulla. Hankinta kohdistuu vuoden 2020 keväällä kerättyyn ja analysoituun dataan.

Tutkimus selvittää kaupungin pito- ja vetovoiman taustalla olevia tekijöitä sekä tarjoaa tietoa organisaation johtamisen ja kehittämistyön tueksi. Tutkimuksen kokonaishinta on 7.800 euroa (+alv). Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, joten hankinta toteutetaan pienhankintana, johon ei sovelleta hankintalakia.

Pormestari toimii oman tulosyksikkönsä tulojen ja menojen hyväksyjänä ja hankintojen suorittajana. Hallintosäännön mukaisesti konsernijohtaja on päätöksen 19.12.2019 § 181 liitteen mukaisesti osoittanut konsernihallinnon vastuuhenkilöt, tulojen ja menojen hyväksyjät sekä hankintojen suorittajat 2020.

Päätös

Hankitaan T-media Oy:ltä vuoden 2020 Luottamus & Maine -tutkimus kokonaishintaan 7 800 euroa (+alv).

Hankinnasta hyväksytään päätöksen liitteen mukainen sopimus.

Hankinnasta syntyvät kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 113121, Pormestari sisäiselle tilaukselle 20043 Pormestari.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere