§ 123 Luottamushenkilöiden hallintoseminaari

Lataa  Kuuntele 

TRE:5353/01.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

23.10.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hallintojohtaja Heli Hirvelä:

"Valtuuston toimikauden puolessa välissä on hyvä syventyä hallinnon erityiskysymyksiin ja käydä yhteisiä toimintatapoja läpi. Esitän, että järjestetään hallintoseminaari luottamushenkilöille. Hallintoseminaariin kutsuttaisiin valtuutetut ja yksi varavaltuutettu jokaista ryhmän alkavaa kymmentä valtuutettua kohden, valtuustoryhmän sihteerit, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä lauta- ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet."

Hallintoseminaari on tarkoitus pitää Vapriikissa 3.12.2019 kello 12 - 15. Seminaarin kustannukset muodostuvat tilavuokrasta ja tarjoiluista sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvauksista ja matkakustannuksista.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä tamperelaisten luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus. Muita kuntia edustavien luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113132, Lautakunnat yhteiset, sisäinen tilaus 26298.

Päätös

Valtuutetut, jokaisesta valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden ja valtuustoryhmien sihteerit sekä kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet oikeutetaan osallistumaan hallintoseminaariin Tampereella 3.12.2019.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä tamperelaisten luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus. Muita kuntia edustavien luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113132, Lautakunnat yhteiset, sisäinen tilaus 26298.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere