§ 46 Maksuttoman varhaiskasvatuksen jakson tarjoaminen huoltajille 18.03. - 13.04.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:2048/02.04.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.3.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, sivistyspalvelujen palvelualue, p. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi, palvelupäällikkö Elli Rasimus, p. 050 523 7386, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari:

Valtioneuvoston linjauksen mukaan varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.

Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Tampereen kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen, eppukerholaisten sekä  koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan  huoltajille tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon 18.3.-13.4.2020. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen tai kerhotoimintaan kyseisenä aikana.  Huhtikuun asiakasmaksua ei tällöin peritä.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan sivistys- ja kulttuurilautakunta on varhaiskasvatuslain mukainen kunnan monijäseninen toimielin, joka päättää palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä. 

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Häiriötilanteiden johtoryhmä käsitteli asian 17.3.2020.

 

Päätös

Huoltajalle, jonka lapsi ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen, esiopetuksen yhteydessä järjestettävään kerhotoimintaan tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 18.3.- 13.4.2020, tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan jaksoon.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere