§ 130 Ohjausryhmän asettaminen Tampereen konservatorion opetuksen järjestämisen selvitystyölle

Lataa  Kuuntele 

TRE:7645/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

21.12.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Heli Turunen, puh. 050 342 0652, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vuonna 2019 luodun vision mukaan vuonna 2030 Tampere on kansainvälisesti tunnettu ja valtakunnallisesti merkittävä esittävien taiteiden ja taiteen koulutuksen kaupunki. Eri toimijoiden korkeatasoinen osaaminen sekä rakenteellinen ja sisällöllinen yhteistyö muodostavat kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuisen kokonaisuuden sekä vankan pohjan taiteen ja taiteen koulutuksen sisältöjen ja laadun kehittämiselle.

Tampereen konservatorio on yksityinen oppilaitos, jolla musiikki- ja tanssiopistoineen on keskeinen asema Pirkanmaalla. Oppilaitos järjestää laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta ja varhaiskasvatusta musiikissa ja tanssissa. Valtakunnallisesti merkittävä tehtävä sillä on musiikin, tanssin ja musiikkiteknologian ammatillisen toisen asteen koulutuksen antajana. Lisäksi oppilaitos kehittää, edistää ja järjestää myös muuta alueelliseen ja kansalliseen musiikki- ja tanssikulttuuriin liittyvää toimintaa sekä laajentaa näiden taiteenalojen tavoitteellista harrastamista ja toimii tiiviissä yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen kanssa Tampereen Musiikkiakatemian puitteissa.

Konservatorion taloudellinen ja toiminnallinen rakenne on tällä hetkellä pohjalla, joka vaatii kokonaisuuden uudistamista ja sen rakenteellisen kokonaisuuden selvittämistä, miten konservatorion tärkeä esittävien taiteiden tehtävä turvataan osana esittävien taiteiden koulutuskokonaisuutta. Selvitystyön avulla etsitään yhteistä ratkaisua siihen, millaisella toimintamallilla muiden alueen koulutuksentarjoajien kanssa konservatorion toiminnallinen ja taloudellinen rakenne saadaan kestävälle pohjalle.

Selvitystyön tekijäksi kutsutaan dosentti Pentti Rauhala. Selvitystyötä johtaa Tampereen kaupunki ja selvitystyö tehdään yhteistyössä Konservatorion kanssa ja konservatorion päätöksentekoelinten hyväksynnällä. 

Selvitystyön tueksi on sovittu asetettavaksi ohjausryhmä, jonka puheenjohtajaksi esitetään Tampereen kaupungilta apulaispormestari Jaakko Stenhälliä ja jäseniksi sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaarta, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantasta, Tampereen konservatorion rehtori Sampsa Konttista ja Tampereen konservatorion hallintopäällikkö Lauri Rantalaa.

Hallintosäännön 34 § kohdan 9) mukaan pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä

Päätös

Tampereen Konservatorion opetuksen järjestämistä koskevalle selvitystyölle asetetaan ohjausryhmä, johon nimetään

apulaispormestari Jaakko Stenhäll, puheenjohtaja,

johtaja Lauri Savisaari, sivistyspalvelujen palvelualue,

johtaja Teppo Rantanen, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan

rehtori Sampsa Konttinen, Tampereen konservatorio sekä

hallintopäällikkö Lauri Rantala, Tampereen konservatorio.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere