§ 36 Päihdehoitojen kehittäminen Tampereella - työryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2256/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

24.3.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, puh. 040 806 3691, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Päihdehoitojen kehittämiseksi Tampereella on tarpeen nimetä työryhmä, jonka tavoitteena on rakentaa silta toimivalle, päihdeasiakkaiden tarpeet huomioivalle ja riittävästi resursoiduille päihdehoidoille yli valtuustokausien ja selvittää yhdessä valtuustoryhmien kesken tulevat resurssitarpeet. Raporttia hyödynnetään päihdehuollon tiekartan ja tulevien talousarvioiden sekä tulevan pormestariohjelman valmistelussa. Raportin valmistelussa huomioidaan soteuudistuksen tuoma muutos. Työryhmän tehtävänä on valmistella ja tehdä toimenpide-esityksiä sisältävä raportti  kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita raportin valmistelussa. Työryhmä kokoontuu viisi kertaa huhti-kesäkuun aikana.

Työryhmään nimettäville luottamushenkilöille lukuunottamatta apulaispormestaria maksetaan hallintosäännön liitteen 1 mukaiset kokouspalkkiot. Liitteen mukaisesti pormestarin päätöksellään asettaman ilman ratkaisuvaltaa olevan ohjaus-, seuranta-, tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille lautakunnan jäsenelle maksettavan kokouspalkkion suuruinen palkkio kokouksesta tehdyn muistion perusteella. Työryhmän kokouksiin osallistumisista ei makseta ansionmenetyskorvauksia.

Luottamushenkilöiden palkkiot  voidaan maksaa kustannuspaikalta 113120, Kaupunginhallitus, sis.til. 25267 Työryhmät, pormestarin asettama.

Hallintosäännön 34 §:n kohdan 9 mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeellisiksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

 

 

 

 

Päätös

Päihdehoitojen kehittämiseksi Tampereella nimetään työryhmä seuraavasti:

apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, puheenjohtaja

valtuutettu Anne-Mari Jussila, varapuheenjohtaja

Jäsenet:

palvelupäällikkö, päihde- ja maahanmuuttajapalvelut Tanja Miettinen, sihteeri

palvelupäällikkö, aikuissosiaalityö Anna Pekkarinen, asiantuntija

valtuutettu Kirsi Kaivonen

kaupunginhallituksen varajäsen Sirpa Pursiainen

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Perttu Jussila

sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen Anna Moilanen

valtuutettu Minna Minkkinen

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Raija Moilanen

varavaltuutettu Arto Grönroos

sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen Ulla Louhivuori

valtuutettu Tiina Elovaara

Työryhmä valmistelee toimenpide-esityksiä sisältävän raportin 30.6.2021 mennessä.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot maksetaan kustannuspaikalta 113120, Kaupunginhallitus sis.til. 25267 Työryhmät, pormestarin asettama.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere