§ 35 Pirkanmaan turvallisuusklusterin yhteistyösopimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:1556/09.02.00/2020

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Riskienhallinnan asiantuntija Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula, puh. 040 196 6512, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan turvallisuusklusteri on turvallisuusalan toimijoiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu oppi- ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä, viranomaisorganisaatioita sekä kolmannen sektorin toimijoita. Turvallisuusklusterin tavoitteena on jakaa tietoa ajankohtaisista kysymyksistä sekä kehittää uusia ideoita, lähestymistapoja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää turvallisuutta. Pirkanmaan turvallisuusklusteri on perustettu vuonna 2011. Klusterin toimintaa koordinoi tällä hetkellä Tampereen yliopisto. Kaikkia mukana olevia toimijoita yhdistää pyrkimys edistää kestävää kehitystä ja ihmiskunnan turvallisuutta. Turvallisuusklusteri rakentaa turvallisuutta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Klusteri edistää oppilaitosten, tutkimusyhteisön, elinkeinoelämän, julkisorganisaatioiden kuten Tampereen kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on lisäksi turvallisuutta lisäävien ratkaisujen ja toimijoiden liiketoiminnan edistäminen. Klusterin jäsenorganisaatiot toimivat aktiivisina partnereina tutkimuksen ja kehittämisen, koulutuksen, yritystoiminnan sekä humanitaarisen työn tukemiseksi.

Sopimuksen mukaan kukin jäsenorganisaatio nimeää yhteyshenkilön sekä edustajan klusterin kokouksiin. Tampereen kaupungilta turvallisuusklusterin yhteyshenkilönä ja johtoryhmän jäsenenä toimii riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula.

Oheen on liitetty Pirkanmaan turvallisuusklusterin yhteistyösopimus.

Hallintosäännön 34 §  kohdan 1 mukaisesti pormestari päättää muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista strategisesti merkittävistä sopimuksista ja kohdan 6 mukaisesti kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

 

Päätös

Oheisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Tampereen kaupunki liittyy Pirkanmaan turvallisuusklusterin jäseneksi klusterisopimuksessa määritellyillä ehdoilla.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere