§ 56 Pormestarin erityistoimivallan käyttö: Joukkoliikenteen talvikauden 2019-2020 palvelutason muutokset koronaepidemian vuoksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:661/08.01.01/2019

Päätöspäivämäärä

8.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007 ja suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 30.1.2019 § 4 päättänyt kaupunkiseudun joukkoliikenteen (Nysse-liikenteen) talviaikataulukauden 2019-2020 palvelutasosta päätöksessä vahvistetun linjakohtaisen palvelutasotaulukon mukaisesti. Päätöstä on muutettu vähäisten reittimuutosten osalta 27.11.2019 § 81.

Koronavirusepidemian vuoksi maaliskuussa 2020 annetut valtioneuvoston päätökset ja suositukset ovat johtaneet joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulojen noin 70 % vähenemiseen muutamassa päivässä 16.3.2020 alkaen. Lipputulot ovat kattaneet joukkoliikenne -palveluryhmän menoista noin kaksi kolmasosaa. Lipputulojen raju väheneminen edellyttää myös menojen kriittistä tarkastelua koko talousarviovuoden osalta. Menojen vähentäminen samassa suhteessa ja yhtä nopealla aikataululla lipputulojen vähenemän kanssa on mahdotonta.

Menojen vähentämiseksi joukkoliikenteen palveluryhmä on nopealla aikataululla neuvotellut sopimusliikennöitsijöiden kanssa liikennöinnin keskeyttämisestä niillä linjoilla, joiden matkustus on loppunut lähes kokonaan tai linjan palvelemalle reitille on tarjolla matkustusmahdollisuus muita linjoja käyttäen. Lista muutoksista liikennepalveluissa on päätöksen liitteenä.

Edelleen menojen vähentämiseksi siirrytään kesäaikataulukauden mukaiseen liikennetarjontaan 11.5.2020 alkaen, eli talviaikataulukauden viimeinen liikennöintipäivä on 10.5.2020.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön mukaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on seudullinen tieliikenteen toimivaltainen viranomainen, joka päättää joukkoliikenteen palvelutasosta. Seuraava Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokous on vasta 29.4.2020.

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Asia käsiteltiin häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä 8.4.2020.

Päätös

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöksiä 30.1.2019 § 4 ja 27.11.2019 § 81 muutetaan siten, että liikennöinti keskeytetään vuoden 2020 maalis-huhtikuun aikana liitteenä olevan listan mukaisilla Nysse-linjoilla. Talviaikataulukauden viimeinen liikennöintipäivä on 10.5.2020.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere