§ 57 Pormestarin erityistoimivallan käyttö: Joukkoliikenteen kesäkauden 2020 palvelutason muutokset koronaepidemian vuoksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:6991/08.01.01/2019

Päätöspäivämäärä

8.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007 ja suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 27.11.2019 § 82 päättänyt, että kaupunkiseudun joukkoliikenteessä (Nysse-liikenteessä) noudatetaan kesäaikatauluja 1.6.2020 - 9.8.2020 päätöksessä vahvistetun linjakohtaisen palvelutasotaulukon mukaisesti.

Koronavirusepidemian vuoksi maaliskuussa 2020 annetut valtioneuvoston päätökset ja suositukset ovat johtaneet joukkoliikenteen matkustajamäärien ja lipputulojen noin 70 % vähenemiseen muutamassa päivässä 16.3.2020 alkaen. Lipputulot ovat kattaneet joukkoliikenne -palveluryhmän menoista noin kaksi kolmasosaa. Lipputulojen raju väheneminen edellyttää myös menojen kriittistä tarkastelua koko talousarviovuoden osalta. Menojen vähentäminen samassa suhteessa ja yhtä nopealla aikataululla lipputulojen vähenemän kanssa on mahdotonta. Tämän vuoksi liikennepalveluhankintojen menojen vähentämiseksi kesäaikataulukauden liikenne on neuvoteltu sopimusliikennöitsijöiden kanssa aloitettavaksi kolme viikkoa aiemmin, eli 11.5.2020. Kesäaikataulukauden 2020 viimeinen liikennöintipäivä on kouluvuoden 2020-2021 lähiopetuksen alkua edeltävänä sunnuntaina.

Kesäaikataulukauden vuoromäärä ja siten liikenteen hankintahinta ovat noin 20 % pienemmät kuin talviaikataulukaudella. Säästöjen aikaansaamiseksi on kesäaikataulukaudella 2020 lisäksi suunniteltu liikennöitävän lauantaisin sunnuntain aikataulujen mukaan sekä jätettävän perjantai-illan yövuorot liikennöimättä. Viikonlopun yövuorojen osalta tilannetta tarkastellaan uudelleen, mikäli ravintola- ja tapahtumatoiminnan uudelleen käynnistyminen muodostaa näille vuoroille selvää kysyntää kesän aikana.

Nysse-linjojen 58 ja 95 vuorot on järjestetty normaalisti yhteistyössä kaukoliikenneoperaattoreiden kanssa. Kaukoliikenteen toimijat ovat vähentäneet epidemian vuoksi vuorojaan erittäin paljon. Tämän vuoksi linjaa 58 ei liikennöidä lainkaan ja linjalle 95 on järjestetty eri sopimuksella muutamia korvaavia vuoroja.

Edellä mainittujen asioiden osalta päivitetty kesäliikenteen 2020 suunnitelma on päätöksen liitteenä.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön mukaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on seudullinen tieliikenteen toimivaltainen viranomainen, joka päättää joukkoliikenteen palvelutasosta. Seuraava Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokous on vasta 29.4.2020.

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Asia käsiteltiin häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä 8.4.2020.

Päätös

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöstä 27.11.2019 § 8 muutetaan siten, että Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen (Nysse-liikenteen) vuoden 2020 kesäaikataulukausi alkaa 11.5.2020 ja päättyy kouluvuoden 2020-2021 lähiopetuksen alkua edeltävään sunnuntaihin.

Kesäaikataulukaudella 2020 lauantaipäivinä liikennöidään alkuperäisessä päätöksessä vahvistetun sunnuntaipäivän palvelutason mukaisesti, eikä perjantaisin ajeta yövuoroja. 

Päivitetty suunnitelma kesäaikataulukauden liikenteestä on päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere