§ 55 Pormestarin erityistoimivallan käyttö: Koronaviruksen leviämiseen liittyvien rajoitustoimien jatkaminen Tampereen kaupungin toiminnoissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2322/09.05.01/2020

Päätöspäivämäärä

1.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari ja elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen:

Suomen hallitus on 30.3.2020 ilmoittanut jatkavansa aiemmin ilmoitettuja koronaviruksen leviämiseen liittyviä rajoitustoimia 13.5.2020 saakka. Valtioneuvosto antoi 31.3.2020 asetuksen valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta. Rajoituksia pidennetään kuukaudella myös Tampereen kaupungin toiminnoissa.

Rajoitustoimien pidennyksellä on vaikutusta laajasti Tampereen kaupungin toimintoihin. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13.5.2020 saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa. Tampereen kaupunki kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Etäopetus jatkuu Tampereen kouluissa ja oppilaitoksissa 13.5.2020 saakka. Kaupunki varautuu järjestämään opetuksen etänä koko kevätlukukauden ajan. Kouluissa järjestetään kuitenkin lähiopetusta sitä tarvitseville esiopetuksen ja perusopetuksen 1–3-vuosiluokkien lapsille, erityisen tuen päätöksen saaneille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille.

Kouluruokailu järjestetään avoinna olevilla kouluilla lähiopetukseen osallistuvien lisäksi myös ruokailuun ilmoittautuneille etäopetuksen oppilaille.

Vaikutukset ovat tuntuvia myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. Tampereen kaupungin museot pidetään suljettuina 13.5.2020 saakka, ja kaikki opastukset, tapahtumat, työpajat ja kurssit on peruttu toukokuun loppuun asti. Myös kaupungin ylläpitämät kirjastot, liikuntapaikat ja nuorisopalveluiden, Tampereen seudun työväenopiston sekä taiteen perusopetuksen toimipisteet pysyvät suljettuina 13.5.2020 asti. Tampere Filharmonian kevätkauden konsertit on peruttu.

Kaupungin toisen asteen oppilaitoksen tilat pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka ja lähiopetus niissä on keskeytetty. Opetus ja ohjaus järjestetään valtioneuvoston linjauksen mukaisesti mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Esityksenä on, että valtioneuvoston 30.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti aiemmin ilmoitettuja koronaviruksen leviämiseen liittyviä rajoitustoimia jatketaan Tampereen kaupungissa 13.5.2020 saakka.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta toimivalta on sivistys- ja kulttuurilautakunnalla (myös viranhaltijalla on mahdollisuus päättää poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä). Toisen asteen koulutuksesta päättää elinvoima- ja osaamislautakunta. Seuraava sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous on vasta 23.4.2020 ja elinvoima- ja osaamislautakunnan kokous 22.4.2020.

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Asia käsiteltiin häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä 1.4.2020.

Päätös

Valtioneuvoston 30.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti aiemmin ilmoitettuja koronaviruksen leviämiseen liittyviä rajoitustoimia jatketaan Tampereen kaupungissa seuraavasti: 

Etäopetus jatkuu Tampereen kouluissa ja oppilaitoksissa 13.5.2020 saakka.

Kaupungin toisen asteen oppilaitoksen tilat pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka ja lähiopetus niissä on keskeytetty. Opetus ja ohjaus järjestetään valtioneuvoston linjauksen mukaisesti mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Tampereen kaupungin museot, kaupungin ylläpitämät kirjastot, liikuntapaikat ja nuorisopalveluiden, Tampereen seudun työväenopiston sekä taiteen perusopetuksen toimipisteet pidetään suljettuina 13.5.2020 saakka. Tampere Filharmonian kevätkauden konsertit perutaan.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt pidetään toiminnassa. Tampereen kaupunki kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Allekirjoitus

Pormestari Lauri Lyly

Organisaatiotieto

Tampere