§ 58 Pormestarin erityistoimivallan käyttö: Sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluista perittävät maksut korona-poikkeustilanteen aikana

Lataa  Kuuntele 

TRE:2443/02.04.03/2020

Päätöspäivämäärä

9.4.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen:

Korona-poikkeustilanteen johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluja annetaan asiakkaille etäyhteyden välityksellä aikaisempaa laajemmin. Etäpalvelu korvaa tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- tai terveyspalvelua ja vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia. Palvelu toteutetaan kaksisuuntaisesti tietoliikenneyhteyden avulla esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä. Käyntiasiointia korvaava palvelu on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja suunnattu asiakkaalle yksilöllisesti.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan etäpalvelusta voidaan periä maksu asiakasmaksulain yleissäännösten perusteella ottaen huomioon asiakasmaksulain maksuttomuutta koskevat rajoitukset ja sitä koskevat tulkinnat suun terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 18.12.2019 § 127 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Tällä hetkellä Tampereen kaupungin terveydenhuollon etäpalvelut ja suurin osa sosiaalihuollon etäpalveluista ovat maksuttomia asiakkaille.

Esitän, että sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluista, jotka korvaavat tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- tai terveyspalvelua ja vastaavat sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia, peritään fyysiseen käyntiin rinnastettava maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla. Maksut peritään aikaisintaan 14.4.2020 alkaen korona-poikkeustilanteen ajan.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä. Seuraava sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous on vasta 7.5.2020.

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Asiaa on käsitelty häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä 9.4.2020.

Päätös

Sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluista, jotka korvaavat tavanomaista käyntiasiointiin perustuvaa sosiaali- tai terveyspalvelua ja vastaavat sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- tai palvelukontaktia, peritään fyysiseen käyntiin rinnastettava maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla. Maksut peritään aikaisintaan 14.4.2020 alkaen korona-poikkeustilanteen ajan.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere