§ 50 Pormestarin erityistoimivallan käyttö: Takaajan suostumus Sentteri Tampere Oy:n lainan lyhennysohjelman muuttamiselle

Lataa  Kuuntele 

TRE:2160/02.04.04/2020

Päätöspäivämäärä

27.3.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397 ja rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valtioneuvoston korona-epidemian vuoksi antamien suositusten johdosta kaikki urheilutilat on suljettu. Myös Kaukajärvellä sijaitsevan, tamperelaisten jääkiekkoseurojen omistaman Sentteri Tampere Oy:n hallit ovat suljettuina ja yhtiön kassavirta on ehtynyt.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 21.4.2010 § 76 yhtiölle on myönnetty omavelkainen takaus enintään 1,9 milj. euron lainapääomalle 20 vuoden laina-ajaksi. Lainan jäljellä oleva pääoma on 1 124 134,00 euroa ja lainan alkuperäinen erääntyminen on 31.12.2031.

Yhtiö on neuvotellut lainanantajan kanssa yhdeksän kuukauden lyhennysvapaasta alkaen 30.3.2020 ja muutokseen vaaditaan kaupungin suostumus. Yhtiö pyytää kaupungin suostumusta sähköpostilla 25.3.2020. Lainan seuraava lyhennys on 30.3.2020 ja suostumus on annettava ennen sitä. Koska laina-aika pitenee vastaavasti yhdeksällä kuukaudella verrattuna alkuperäiseen laina-aikaan, tarvitaan asialle valtuuston hyväksyntä, mitä yhtiön ilmoittama aikataulu ei mahdollista.

Kaupungin edun mukaista on antaa suostumus lyhennysvapaan myöntämiselle.ja jatkaa takauksen kestoa vastaavasti yhdeksällä kuukaudella.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 128 ottaa käyttöön häiriötilanteiden johtosäännön (Hallintosäännön liite 5). Päätöksen mukaan pormestarilla on oikeus tehdä välttämätön kiireellinen päätös kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia. 

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto päättää toisen velasta annettavasta takaussitoumuksesta.  

Pormestari tai hänen määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Häiriötilanteiden aikainen johtoryhmä käsitteli asian 27.3.2020.

Päätös

Sentteri Tampere Oy:n lainan lyhennysohjelman muuttamiselle yhdeksän kuukauden lainanlyhennysvapaalla annetaan takaajan suostumus. Kaupungin yhtiölle antaman takauksen kestoa muutetaan vastaavasti.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere