§ 103 Romanityöryhmän kokoonpanon päivittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5394/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

23.9.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, p. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilla on ollut paikallinen romanityöryhmä 2000-luvun alusta saakka ensin epävirallisena ja sitten nimettynä työryhmänä. Romanityöryhmän perustaminen pohjautuu usean alueellisen romaniasian neuvottelukunnan aloitteisiin. Tampereelle perustetun poikkihallinnollisen romanityöryhmän tehtävänä on kehittää paikallisen romaniväestön osallistumismahdollisuuksia omien elinolojensa edistäjinä ja parantaa viranomaisten ja romanien välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä. Edellinen pormestarin päätös romanityöryhmän nimeämisestä on vuodelta 2012 (Dno TRE: 1221 /00.01.05/2011), ja sen kokoonpanoon on tullut vuosien aikana useita muutoksia. Nyt on tarkoitus päivittää aikaisempi kokoonpano ajanmukaiseksi. 

Hallintosäännön 34 §:n kohdan 9 mukaisesti pormestari päättää luotamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeellisiksi katsmiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin paikallisen romanityöryhmän jäseniksi nimetään suunnittelupäällikkö Mika Vuori, johtava ohjaaja Tommi Helevirta, sosiaalityöntekijä Mari Koskela, kehittämiskoordinaattori Henna Kuitunen, Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, koordinaattori Ilkka Peltomaa, suunnittelija Hilkka Raittila, suunnittelupäällikkö Timo Ruohola, koulunkäyntiohjaaja Aila Svart, koulunkäyntiohjaaja Keijo Svart ja kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari. 

Työryhmään kutsutaan asiantuntijajäseniksi suunnittelija Katja Ärling (Lounais-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunta), Terno Lundberg, Allan Palm, diakoni Heidi Repo (Tampereen seurakunta) ja vastaava sosiaalityöntekijä Milka Suuniittu-Sakari (Tampereen ensi- ja turvakoti ry).

Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään suunnittelupäällikkö Mika Vuori ja työryhmän sihteerinä toimii yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina Kiema-Majanen.

Työryhmä valtuutetaan täydentämään kokoonpanoaan tarvittaessa.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere