§ 93 Sara Hildénin Taidemuseon arkkitehtuurikilpailun tuomariston nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4718/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

20.8.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 7300384, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 30.9.2019 Sara Hildénin taidemuseon tilanhankintaperiaatteet ja maankäytön kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi (§ 414 Sara Hildénin taidemuseon sijoittaminen Finlaysonin alueelle). Jatkosuunnitteluun liittyen on asemakaavatyön pohjaksi valmisteltu kansainvälistä arkkitehtuurikilpailua yhteistyössä Tampereen kaupungin, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Sara Hildénin säätiön kanssa. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa ja liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailun tarkoituksena on löytää Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen toteuttamiseksi arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset sekä kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.

Sara Hildénin taidemuseossa esitetään Sara Hildénin säätiön modernin taiteen ja nykytaiteen kokoelman teoksia sekä kotimaisen ja kansainvälisen taiteen vaihtuvia näyttelyitä. Uuden museorakennuksen halutaan kehittävän museon toimintaedellytyksiä ja mahdollistavan entistä paremmin Sara Hildénin säätiön taidekokoelmaan perustuva näyttelytoiminta ja yleisötyö.

Uusi museorakennus sijoittuu Finlaysonin alueelle, joka on uudiskäyttöön otetuista entisistä teollisuusrakennuksista muodostuvaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Museon uudisrakennus suunnitellaan osaksi historiallista ympäristöä ja korttelirakennetta. Kilpailualue rajautuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Wilhelm von Nottbeckin puistoon. Alueen arvojen säilyttäminen ja elinvoimaisen kaupunkitilan vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Arkkitehtikilpailun kanssa samaan aikaan on Finlaysonin alueella vireillä asemakaavamuutos museorakennusta varten.

Esitetään, että Tampereen kaupunki nimeää arkkitehtuurikilpailun tuomaristoon seuraavat jäsenet:

Jaakko Stenhäll, apulaispormestari, tuomariston puheenjohtaja
Päivi Loimaala, Sara Hildénin taidemuseon johtaja
Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja, Tampereen kaupunki
Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö, Tampereen kaupunki
Hanna Montonen, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki
Minna Tuominen, hankearkkitehti, Tampereen kaupunki 
Silja Rantanen, kuvataiteilija, Sara Hildénin säätiö
Sari Raunio, kiinteistökehitysjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Kai Niinimäki, kiinteistöpäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Rainer Mahlamäki, arkkitehti SAFA, professori
Pauno Narjus, arkkitehti SAFA

Arkkitehtuurikilpailun tuomariston  työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa  kustannuspaikalta 135002.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 34 § mukaan pormestari päättää kaupungin luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Tampereen kaupunki nimeää arkkitehtuurikilpailun tuomaristoon seuraavat jäsenet:

Jaakko Stenhäll, apulaispormestari, tuomariston puheenjohtaja
Päivi Loimaala, Sara Hildénin taidemuseon johtaja
Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja, Tampereen kaupunki
Elina Karppinen, asemakaavapäällikkö, Tampereen kaupunki
Hanna Montonen, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki
Minna Tuominen, hankearkkitehti, Tampereen kaupunki 
Silja Rantanen, kuvataiteilija, Sara Hildénin säätiö
Sari Raunio, kiinteistökehitysjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Kai Niinimäki, kiinteistöpäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Rainer Mahlamäki, arkkitehti SAFA, professori
Pauno Narjus, arkkitehti SAFA

Arkkitehtuurikilpailun tuomariston  työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa  kustannuspaikalta 135002.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere