§ 98 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen kansalaisopistojen liitto KoL ry:n liittokokoukseen Hämeenlinnassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3939/00.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.9.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kansalaisopistojen liiton liittokokous pidetään Hämeenlinnassa 25.9.2020.

Liittokokous valitsee uuden puheenjohtajan ja hallituksen sekä päättää liiton strategiasta kolmelle seuraavalle vuodelle.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 20.8.2020 § 98 esittää, että lautakunnan jäsen Jussi Kytömäki oikeutetaan osallistumaan Kansalaisopistojen liiton liittokokoukseen Hämeenlinnassa 25.9.2020.

Edustajan valtakirja tulee toimittaa liiton toimistoon viimeistään perjantaihin 11.9.2020 mennessä.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen, liittojen ym. järjestämiin valtakunnallisiin tilaisuuksiin voi toimielin nimetä keskuudestaan kerrallaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Osallistumismaksut sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen Jussi Kytömäki oikeutetaan osallistumaan Kansalaisopistojen liiton liittokokoukseen Hämeenlinnassa 25.9.2020.

Osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere