§ 99 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Valtakunnallisille kotiseutupäiville Kokkolassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2097/00.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.9.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kokkola isännöi Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 20.–21.11.2020 teemalla "Perinne on voimaa”. Valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään tänä vuonna 72. kerran.

Kokkolassa järjestettävien Valtakunnallisten kotiseutupäivien keskiössä on elävän kulttuuriperinnön käsite sekä aineettoman perinnön suomalainen luettelo, jossa on paljon Pohjanmaan maakuntiin viittaavia aineistoja. Kokkolan päivien teemaksi on valittu ”Perinne on voimaa – Tradition är styrka”, jonka ohella tuodaan esille eri aikakausien välinen vuoropuhelu, kulttuuriperinnön uudistuminen ja nykykulttuurin juuret.

Kotiseutupäivien ohjemassa on asiantuntijaseminaari, Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, alueen kulttuuria ja perinnettä esitteleviä kotiseuturetkiä, kotiseutumarkkinat, juhlia, konsertteja sekä muita kulttuuritapahtumia. Kotiseutupäivien yhteydessä palkitaan myös Vuoden kaupunginosa ja Vuoden kotiseututeko sekä jaetaan kotiseututyön ansiomitalit.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 20.8.2020 § 97 esittää, että lautakunnan jäsen Islam al-Nassar oikeutetaan osallistumaan Valtakunnallisille kotiseutupäiville.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen, liittojen ym. järjestämiin valtakunnallisiin tilaisuuksiin voi toimielin nimetä keskuudestaan kerrallaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Osallistumismaksut sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen Islam al-Nassar oikeutetaan osallistumaan Valtakunnallisille kotiseutupäiville Kokkolassa 20.-21.11.2020.

Osallistumismaksut ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere