§ 47 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n valtakunnallisille orkesteripäiville

Lataa  Kuuntele 

TRE:2489/00.03.01/2021

Päätöspäivämäärä

29.4.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokous ja 56. valtakunnalliset orkesteripäivät verkossa -webinaari järjestetään 18.-19.5.2021.

Valtakunnalliset orkesteripäivät on perinteisesti ollut tärkeä koulutustilaisuus orkestereiden lautakunta-​ ja johtokuntien edustajille.

Orkesteripäivien aiheina ovat mm. Katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön asioihin, Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa, Sinfoniaorkesterimuusikon työhyvinvointi Suomessa, Suomen Sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian yhteistyö kapellimestarikoulutuksessa, Sinfoniaorkesterimuusikoiden työhyvinvointi Suomessa, Miten jaksaa orkesterin hallintohenkilökunta ja katse pandemian jälkeiseen aikaan sekä Kestävän kehityksen työkalupakki musiikkialalle.

Jäsenellä,​ jonka ylläpitämässä orkesterissa on 0-​19 päätoimista muusikkoa,​ on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Jäsenellä,​ jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-​ 59 päätoimista muusikkoa,​ on oikeus lähettää kolme (3) äänivaltaista edustajaa,​ ja jäsenellä,​ jonka ylläpitämässä orkesterissa on vähintään 60 päätoimista muusikkoa,​ on oikeus lähettää neljä (4) äänivaltaista edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Hän voi lisäksi äänestää valtakirjalla enintään viidellä (5) äänellä,​ ei kuitenkaan yli viidenneksellä (1/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 22.4.2021 § 76 päättänyt esittää, että Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen ja valtakunnallisten orkesteripäivien webinaariin 18.-19.5.2021 oikeutetaan osallistumaan Johanna Loukaskorpi. Tapahtuma on maksuton.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen, liittojen ym. järjestämiin valtakunnallisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin voi toimielin nimetä keskuudestaan kerrallaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen ja valtakunnallisten orkesteripäivien webinaariin 18.-19.5.2021 oikeutetaan osallistumaan Johanna Loukaskorpi.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere