§ 40 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n valtakunnallisille orkesteripäiville Kotkassa ja Kouvolassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1781/00.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja valtakunnalliset orkesteripäivät pidetään Kotkassa ja Kouvolassa 24.-25.5.2019.

Orkesteripäivien aiheina ovat mm. orkesterit kaupunkien kulttuuritoiminnan osana, opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaiset kuulumiset, näkökulmia orkestereiden kansainvälistymiseen, älykäs intuitio avaa rajattoman luomisvoiman sekä orkesteritoiminnan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet - tiekartta tulevaisuuteen.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 21.3.2019 § 52 päättänyt esittää, että Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen ja valtakunnallisille orkesteripäiville oikeutetaan osallistumaan jäsen Seppo Kovala, varalla jäsen Sirpa Pursiainen.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen, liittojen ym. järjestämiin valtakunnallisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin voi toimielin nimetä keskuudestaan kerrallaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Orkesteripäivien osallistumismaksu 360 euroa sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen Seppo Kovala, varalla jäsen Sirpa Pursiainen, oikeutetaan osallistumaan Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n valtakunnallisille orkesteripäiville Kotkassa ja Kouvolassa 24.-25.5.2019.

Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere