§ 59 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Valtakunnallisille kotiseutupäiville Tuusulassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2525/00.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

16.5.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomalaisen kotiseutuliikkeen vuotuista päätapahtumaa, Valtakunnallisia kotiseutupäiviä, vietetään tänä vuonna 71. kerran. Tapahtuma järjestetään Tuusulassa 8.-11.8.2019 teemalla "Kulttuuri liikuttaa".

Kulttuuri liikuttaa ihmisiä monin tavoin sekä tunnetasolla että konkreettisesti. Kulttuurin ihmisiä liikuttava voima näkyy niin kotiseutujen vetovoimaisuutena kuin kansalaistoimintana ja kulttuurimatkailuna.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 25.4.2019 § 66 esittää, että lautakunnan jäsen Terhi Kiemunki oikeutetaan osallistumaan Valtakunnallisille kotiseutupäiville.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen, liittojen ym. järjestämiin valtakunnallisiin tilaisuuksiin voi toimielin nimetä keskuudestaan kerrallaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Osallistumismaksut sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen Terhi Kiemunki oikeutetaan osallistumaan Valtakunnallisille kotiseutupäiville Tuusulassa 8.-11.8.2019.

Osallistumismaksut sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere