§ 140 Smart Tampere -ohjelman työryhmän kokoonpanon muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:409/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

5.12.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Smart Tampere -ohjelman tavoitteena on kestävä ja älykäs Tampere, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti. Ohjelman tavoitteena on myös nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka on houkutteleva paikka osaajille, opiskelijoille, yrityksille ja uusille liiketoiminnoille.

Smart Tampere -ohjelman ohjausta varten nimettiin 5.2.2019 (§15) pormestarin päätöksellä työryhmä, joka toimii valtuustokauden loppuun saakka.

Työryhmän tehtävänä on:

  • Toimia Smart Tampere - ohjelman neuvoa antavana ja ohjaavana neuvottelukuntana
  • Tarkastella ohjelmaa suhteessa yhteiskunnassa etenevään digitalisaation ja kestävän kehityksen mukanaan tuomiin muutoksiin
  • Halutessaan antaa kaupungille ehdotuksia ohjelman painopisteistä ja muista asiakokonaisuuksiin
    liittyvistä politiikkatoimenpiteistä.

Henkilöstövaihdoksista johtuen työryhmän kokoonpanoon on tarve tehdä muutoksia. Smart Tampere - ohjelman työryhmän kokoonpanoa muutetan siten, että
kokoonpanosta jäävät pois jäsenet Jaakko Stenhäll ja Sakari Puisto. Heidän tilalleen jäseniksi nimetään Natalia Rincon ja Kalle Kiili.

Työryhmän kustannukset maksetaan kusannuspaikalta 154025, Smart Tampere.

Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

Päätös

Smart Tampere - ohjelman työryhmän kokoonpanoa muutetaan päätöksen perustelujen mukaisesti. Muutosten jälkeen työryhmän kokoonpano on seuraava:

Johtaja Teppo Rantanen, puheenjohtaja

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, varapuheenjohtaja

Valtuutettu Jouni Markkanen

Valtuutettu Natalia Rincon

Valtuutettu Kirsi Kaivonen

Valtuutettu Sinikka Torkkola

Valtuutettu Kalle Kiili

Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto/Kuntaliitto

Henry Nieminen, Insta Group Oy

Saku Mäkinen, Tampereen yliopisto

Tytti Julkunen, Forciot

Kimmo Ylisiurunen, InfoTripla

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere