§ 15 Smart Tampere -ohjelman työryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:409/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

5.2.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Smart Tampere -ohjelman tavoitteena on kestävä ja älykäs Tampere, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti. Ohjelman tavoitteena on myös nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka on houkutteleva paikka osaajille, opiskelijoille, yrityksille ja uusille liiketoiminnoille.

Kaupunginhallitus päätti 18.6.2018 talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä, että Smart Tampere -kehitysohjelmaa jatketaan uudistettuna siten, että siihen liitetään Kestävä Tampere 2030 -linjausten toteutusohjelma. Kaupunginhallitus hyväksyi 26.11.2018 kokouksessaan Smart Tampere -ohjelman ohjelmasuunnitelman vuosille 2019-2021.

Smart Tampere -ohjelman johtaja on elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen. Ohjelma koostuu kolmesta osaohjelmasta:

Digiohjelma edistää kaupungin palvelujen digitalisointia ja uusia työskentelytapoja nopeiden kokeilujen, osaamisen kehittämisen ja toiminnan muutosprojektien avulla. Kaupungin tavoitteena on, että vuonna 2025 Tampereella kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluja. Digiohjelman omistaja on konsernihallinnon tietohallintojohtaja Jarkko Oksala.

Ekosysteemiohjelma edistää alueen yritysten älykästä uudistumista, kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vahvistaa Tamperetta houkuttelevana osaamiskeskittymänä. Ohjelman toimintamallina on ekosysteemien ja kaupunkialustojen kehittäminen valituissa teemoissa. Ohjelman omistaja on elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen ja toteuttaja Business Tampere, johtaja, älykkään kaupunkiseudun kehitys, Seppo Haataja.

Kestävä Tampere -ohjelma edistää kaupunkistrategian tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa ja siinä edistetään asumisen, liikkumisen, energian tuotannon ja kulutuksen vähäpäästöisiä ja hiilineutraaleja ratkaisuja. Ohjelman omistaja on kaupunkiympäristön palvelualue, kestävä kaupunki -ryhmän ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala.

Smart Tampere -ohjelman ohjausta varten nimetään työryhmä, joka toimii valtuustokauden loppuun saakka.

Työryhmän tehtävänä on :

  • Toimia Smart Tampere - ohjelman neuvoa antavana ja ohjaavana neuvottelukuntana
  • Tarkastella ohjelmaa suhteessa yhteiskunnassa etenevään digitalisaation ja kestävän kehityksen mukanaan tuomiin muutoksiin
  • Halutessaan antaa kaupungille ehdotuksia ohjelman painopisteistä ja muista asiakokonaisuuksiin
    liittyvistä politiikkatoimenpiteistä.

 

Työryhmän kustannukset maksetaan kusannuspaikalta 154025, Smart Tampere.

Työryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

Päätös

Smart Tampere -ohjelman ohjausta varten nimetään työryhmä, joka toimii valtuustokauden loppuun saakka.

Työryhmän jäseniksi nimetään:

Johtaja Teppo Rantanen, puheenjohtaja

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, varapuheenjohtaja

Valtuutettu Jouni Markkanen

Valtuutettu Jakko Stenhäll

Valtuutettu Kirsi Kaivonen

Valtuutettu Sinikka Torkkola

Valtuutettu Sakari Puisto

Työryhmän jäseniksi kutsutaan:

Jenni Airaksinen, Kuntaliitto

Henry Nieminen, Insta Group Oy

Saku Mäkinen, Tampereen yliopisto

Tytti Julkunen, Forciot

Kimmo Ylisiurunen, InfoTripla

Työryhmä nimeää sihteerin.

Työryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

Työryhmän kustannukset maksetaan kusannuspaikalta 154025, Smart Tampere.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere