§ 77 Suomen kasvukäytävä - verkoston sopimuksen hyväksyminen toimintakaudelle 2020 - 2024

Lataa  Kuuntele 

TRE:1555/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

29.5.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen kasvukäytävä –verkosto kehittää pääkaupunkiseudulta Seinäjoelle saakka ulottuvaa helminauhamaista vyöhykettä niin, että se muodostaa yhtenäisen ja ilmastoystävällisen työmarkkinoiden, liiketoiminnan ja asumisen kokonaisuuden. Verkoston ensisijaisena päämääränä on parantaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja tuottaa edelläkävijäratkaisuja vyöhykkeen toimijoiden yhteiseen käyttöön. Verkoston kunnianhimoisena yhteisenä ilmastotavoitteena on hiilinieluna toimiminen vuoteen 2035 mennessä.

Toimikauden keskeisimpinä tavoitteina on nostaa pääradan henkilö- ja tavaraliikenteen kapasiteettia ja päästä osaksi Euroopan laajuista TEN-verkkoa. Verkosto pyrkii tavoitteisiinsa sekä yhteisellä vaikuttamisella että tavoitteita tukevilla strategisilla hankkeilla. Tällä sopimuksella sovitaan kehityskäytäväyhteistyöhön sitoutumisesta, toimijoiden rooleista ja verkostoyhteistyön rahoittamisesta. Verkoston asettamia tavoitteita ja muita sisältöjä voidaan päivittää kesken sopimuskauden

Sopimus kattaa toimintakauden ajanjaksolla 01.06.2020-31.12.2024. Sopimus on jatkosopimus 15.11.2013–31.8.2015, 1.9.2015–31.8.2017 ja 1.9.2017–31.12.2019 toteutuneille sopimuksille.

Sopimuskauden 2020-2024 rahoitus toteutetaan aiempien sopimuskausien mukaisella rahoitusmallilla, jossa alle 10 000 asukkaan kaupungit ja kunnat maksavat 5000 € jäsenyydestä. 10 000-20 000 asukkaan kunnat ja kaupungit sekä kaikki maakunnan liitot maksavat 10 000 €. Puolestaan yli 20 000 asukkaan kunnat ja kaupungit maksavat 15 000 €. Vuosimaksujen muuttaminen edellyttää jokaisen sopijaosapuolen kirjallista hyväksyntää. Jäsenmaksut tulevalle sopimusvuodelle kuvattuna alla. Vuoden 2020 maksuosuudet ovat poikkeuksellisesti 50 % normaalista maksuosuudesta ja vastuuorganisaatio laskuttaa sen kesäkuussa 2020.

Mikäli sopimusyhteistyön rahoitus ei kokonaisuudessaan tule käytettyä sopimuskauden loppuun mennessä, palauttaa vastuuorganisaatio osarahoittajalle sen rahoitusosuutta vastaavan osuuden talousarvion kertyneestä ylijäämästä kahden kuukauden kuluessa sopimuskauden päättyessä. Vastuuorganisaation valinta tehdään koko toimintakauden ajaksi ohjausryhmän uuden toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa.

Päätöksen liitteenä on sopimus ja taulukko osarahoittajien yksilöidyistä rahoitusosuuksista.

Hallintosäännön 34 § 1 kohdan mukaisesti pormestari päättää muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista strategisesti merkittävistä sopimuksista.

Päätös

Hyväksyn Suomen kasvukäytävä - verkoston yhteistyösopimuksen vuosille 2020-2024.

Verkostomaksu 15 000 euroa/vuosi maksetaan Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen Vetovoima ja edunvalvonta palveluryhmän kustannuspaikalta 154028 edellyttäen, että valtuusto myöntää varat vuosittain maksua varten.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere