§ 68 Tampere Senior-tulevaisuustyöryhmän  ja sen ulkoisen asiantuntijaryhmän (Advosory board) työskentelyn päättäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2923/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

8.5.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 758 1724, etunimi.sukunimi@tampere.fi, projektjohtaja Anne-Mari Ahonen, puh. 040 801 6677, etunimi.sukunimi@tampere.fi, suunnittelja Kirsi Nurmio, puh. 040 806 3135, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tulevaisuustyöryhmä on asetettu pormestarin päätöksellä 8.5.2013 § 164. Sitä on päivitetty 11.4.2014 § 85 ja samalla nimetty työryhmän työskentelyn tueksi ulkoinen asiantuntijaryhmä (Advisory board).

Tulevaisuustyöryhmän tavoitteena on ollut muun muassa vahvistaa ikäihmisten palveluiden asiakaslähtöisiä palveluketjuja ja tunnistaa kohderyhmän omaehtoisen toiminnan tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut. Tämä toiminta on vakiintunut osaksi ikäihmisten palveluiden normaalia asiakastyötä ja palveluita.

Kampustyöryhmässä taas tarkastellaan perusterveyden ja erikoissairaanhoidon jonotilannetta ja hoitoketjujen saumattomuutta, joten tämä osa tulevaisuustyöryhmän aiemmasta työnkuvasta on jäänyt pois. Lisäksi TampereSenior-ohjelma vetää myös ikääntymistutkimuksen verkostoa, jossa tutkimus- ja palvelutuotanto-osapuolet käyvät aktiivista ja luovaa keskustelua kehittämistyöstä ja yhteistyöstä kaupungin ja tutkimustahojen välillä. 

Tulevaisuustyöryhmä osallistui ikääntyneen väestön tukemiseksi tehdyn suunnitelman tekemiseen, mutta ei ole enää tänä keväänä kokoontunut. Em. syistä johtuen tulevaisuustyöryhmän työskely voidaan todeta päättyneeksi.

Päätös

TampereSenior-ohjelman tulevaisuustyöryhmän ja sen Advisory Boardin työskentely todetaan päättyneeksi.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere