§ 57 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan opintomatka Tukholmaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:3449/01.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

10.5.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on valmisteltu opintomatka Tukholmaan 13.-15.5.2019. Johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.3.2019.

Toimitusjohtaja Petri Jokela:

"Tampereen Veden nykyinen johtokunta on vuosina 2017 - 2019 kiinnittänyt erityistä huomiota vedenhankintaan, vedentuotannon riskienhallintaan sekä vesilaitoksen toimintaan ja talouteen muutostilanteessa. Tampereella keskeisiä asioita ovat olleet mm. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattaminen, vedentuotannon toimintavarmuuden ylläpitäminen myös tulevaisuudessa, yhteistyö Tampereen Veden ja kaupungin hulevesiyksikön kanssa sekä valmistautuminen merkittävään toimintaympäristön muutokseen jätevedenkäsittelyn siirtyessä tekeillä olevaan Sulkavuoren puhdistamoon.

Kansainvälisessä vertailussa tarkastelukohteena on hyödyllistä tutustua vesihuoltoon kohteissa, joissa olosuhteet ovat Suomeen sovellettavissa. Ruotsin yhdyskuntarakenne, sosiaalinen ympäristö ja tekninen osaaminen ovat lähialueista Suomea vastaavia. Tutustuminen Tukholman alueen vesihuoltoon tuo Tampereen Vedelle vertaisarvion (benchmarking), siitä miten Ruotsissa asioita järjestetään.

Vierailumatkalla tutustutaan kolmeen eri vesilaitoskohteeseen. Kahdessa kohteessa (Stockholms Vatten och Avfall ja Norsborgin vesilaitos) keskustellaan vesilaitosjohdon kanssa hallinnollisista asioista kohdetutustumisten lisäksi. Norsborgin vesilaitoksella tutustutaan saneerauskohteeseen. Lisäksi tutustutaan hulevesien hallintaan. Tutustumismatkan erityisinä asiakysymyksinä ovat vesilaitoksen hallinto, talousveden tuotanto ja riskienhallinta.

Matkan aikana pidetään johtokunnan toukokuun kokous."

Matkan kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 10 000 euroa.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan johtokunta voi tehdä ulkomaille suuntautuvan opintomatkan perustellusta syystä. Opintomatkalle voivat osallistua johtokunnan varsinaiset jäsenet, varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen henkilökohtainen varajäsenensä, sekä kaupunginhallituksen edustaja ja pormestari.

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja oikeutetaan osallistumaan opintomatkalle Tukholmaan 13.-15.5.2019.

Opintomatkan kustannukset sekä luottamushenkilöiden KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen asianomaisilta kustannuspaikoilta.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere