§ 70 Tampereen historian V osan toteuttamisen ohjausryhmän asettaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3125/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

14.5.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Heli Turunen, puh. 050 342 0652, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hallintojohtaja Heli Hirvelä:

Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto ovat 27.8.2018 solmineet sopimuksen Tampereen kaupungin historian V osan kirjoittamisesta ja siihen liittyvästä tutkimustyöstä, joka toteutetaan kaupungin museopalveluiden ja kaupunginarkiston sekä Tampereen yliopiston yhteishankkeena. Kaupunginhallitus teki asiasta päätöksen 11.06.2018 § 277.

Historian tutkimustyöstä vastaavat Tampereen yliopisto ja sen yhteiskuntatieteiden tiedekunta, jossa hankkeen vastuullinen johtaja on professori Pertti Haapala. Kaupunginarkisto vastaa tutkimusaineiston kokoamisesta ja käsittelystä yhteisen työsuunnitelman mukaisesti. Kaupungin museopalvelut vastaa historian kuva-aineiston tuottamisesta sekä valmiin julkaisun toimittamisesta ja painattamisesta.

Hankkeelle on sovittu asetettavaksi toteuttajien yhteinen ohjausryhmä, joka hyväksyy työsuunnitelman, ohjaa ja valvoo työtä sekä tarkistaa ja hyväksyy valmiin käsikirjoituksen. Ohjausryhmä vastaa myös lausunnoista, joiden perusteella Tampereen kaupunki maksaa Tampereen yliopistolle korvauksen tutkimustyöstä.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi esitetään Tampereen kaupungilta sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaarta ja jäseniksi museopalvelujen johtaja Toimi Jaatinen varalla vt museonjohtaja Marjo-Riitta Saloniemi ja asiakirjahallintopäällikkö Saija Kirkkola varalla suunnittelija Liisa Kumpulainen sekä Tampereen yliopistolta professori Pertti Haapala.

Hallintosäännön 34 § kohdan 9) mukaan pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Tampereen historian V osan toteuttamiselle asetetaan ohjausryhmä, johon nimetään

johtaja Lauri Savisaari, sivistyspalvelujen palvelualue, puheenjohtaja

museopalvelujen johtaja Toimi Jaatinen, sivistyspalvelujen palvelualue, varajäsen vt museonjohtaja Marjo-Riitta Saloniemi

asiakirjahallintopäällikkö Saija Kirkkola, konsernihallinnon hallintoyksikön asiakirjahallinto, varajäsen suunnittelija Liisa Kumpulainen

professori Pertti Haapala, Tampereen yliopisto.

Ohjausryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113000.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere