§ 107 Tampereen kansalaisjuhlatoimikunnan avustushakemus vuoden 2019 kansalaisjuhlien toteuttamiskustannuksiin

Lataa  Kuuntele 

TRE:6186/00.03.00/2019

Päätöspäivämäärä

8.10.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. XXX, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Talousjohtajan 1. varahenkilö, controller Vesa-Matti Kangas:

Tampereen kansalaisjuhlatoimikunta on anonut toimintatukiavustusta 7.000 euroa vuoden 2019 kansalaisjuhlien toteuttamiskustannuksia varten.

Vuoden 2019 talousarvioon on kyseistä tarkoitusta varten varattu 7.000 euroa.

Hallintosäännön 34 § kohdan 11  mukaan pormestari päättää tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävien avustusten myöntämisestä konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa.

Päätös

Tampereen kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnetään 7.000 euron avustus vuoden 2018 kansalaisjuhlien toteuttamiskustannuksiin.

Avustus maksetaan kustannuspaikalta 113003, Avustukset, maksuosuudet.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere