§ 4 Tampereen kaupungin Itämerihaasteen toimintakauden 2019 - 2023 toimenpiteet

Lataa  Kuuntele 

TRE:7877/11.01.00/2019

Päätöspäivämäärä

13.1.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Sanna Huikuri, p. 050 432 4022, etunimi.M.sukunimi@tampere.fi sekä suunnittelija Eeva Palmolahti, p. 040 806 2294, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2006 alulle panema verkostoaloite, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun tekemällä, toteuttamalla ja päivittämällä Itämeri-toimenpideohjelmat sitoumuskausittain. Tampereen kaupunki liittyi verkostoon pormestarin päätöksellä vuonna 2007. Tampereen ensimmäinen toimenpideohjelma hyväksyttiin vuonna 2012 ja vuonna 2014 edelleen sitoumuskaudelle 2014-2018. Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista.

Itämerihaasteen visiona on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Itämerihaasteen kolmannen toimenpideohjelmakauden 2019-2023 viisi päämäärää ovat kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö sekä aktiivinen Itämeri-kansalaisuus.

Itämeren valuma-alue kattaa lähes koko Suomen, Tampere mukaan lukien. Huolehtimalla lähivesien hyvästä tilasta Tampere toteuttaa omalta osaltaan Itämerihaasteen päämääriä ja tavoitteita. Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikan Kestävä Tampere 2030 -linjaukset sisältävät tavoitteet mm. järvien kestävälle virkistys- ja matkailukäytölle sekä vesistöistä huolehtimiselle.

Itämerihaasteen Tampereen toimenpiteet on laadittu kaupungin eri yksiköiden ja toimijoiden kanssa. Toimenpiteet toteutetaan osana yksikköjen normaalia toimintaa.

Lisäksi Tampereen kaupungin kestävän kehityksen yksikkö haluaa kutsua Tampereen Veden, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ja Suomen Hopealinja Oy:n mukaan Itämerihaasteen verkostoon ja laatimaan oman toimenpideohjelman sitoumuskaudelle 2019-2023.

Tampereen kaupungin Itämerihaasteen kauden 2019-2023 toimenpiteet on kuvattu liitteessä.

Päätös

 

Itämerihaasteen toimenpiteet kaudelle 2019 - 2023 päivitetään oheisen liitteen mukaisesti.

Itämerihaasteen yhteyshenkilö on suunnittelija Eeva Palmolahti kestävän kehityksen yksiköstä.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere