§ 124 Tampereen kaupungin edustajan ja varaedustajan nimeäminen Pirkanmaan alueelliseen maahanmuuttoasiain toimikuntaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:6769/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

1.12.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 8012686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt 13.11.2020 Tampereen kaupunkia nimeämään edustajan ja varaedustajan Pirkanmaan alueelliseen maahanmuuttoasiain toimikuntaan.  Nimeämiset on pyydetty toimittamaan 10.12.2020 mennessä.

Pirkanmaan ELY-keskus perustaa Pirkanmaan alueellisen maahanmuuttoasiain toimikunnan 1.1.2021 alkaen. Toimikunnan tehtävät liittyvät erityisesti maahanmuuttajien työllisyyden, työperusteisen maahanmuuton sekä työmarkkinoiden yhdenvertaisuuden edistämiseen. Toimikunta tulee myös käsittelemään säännöllisesti alueellisen työlupalinjauksen. Tarvittaessa toimikunta käsittelee myös muita maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 34 §  6. kohdan mukaan pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Nimetään Pirkanmaan alueelliseen maahanmuuttoasiain toimikuntaan Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne ja varahenkilöksi Maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen palvelupäällikkö (nimi ilmoitetaan 1.3.2021 mennessä) Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere